Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας «σκοτώνει» κάθε χρόνο 250 γυναίκες

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας «σκοτώνει» κάθε χρόνο 250 γυναίκες

«Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 4ος πιο συχνός τύπος καρκίνου στις γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 9% της παγκόσμιας επίπτωσης του καρκίνου. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο 250 γυναίκες χάνουν τη μάχη από έναν καρκίνο που μπορεί να προληφθεί πλήρως» ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο Ιωάννης Κυριόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, υπογραμμίζοντας πως η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Με τη νέα μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου HPV DNA test, επισημαίνει ο κ. Κυριόπουλος, μπορεί να μειωθεί κατά 75% η θνησιμότητα και να εξοικονομηθούν πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ για το σύστημα υγείας και τον ΕΟΠΥΥ.

Τα νέα δεδομένα στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ) προκύπτουν από την κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.009 γυναικών στη χώρα μας το διάστημα 2012-2014 από την ερευνητική ομάδα HERMES (“HEllenic Real life Multicentric cErvical Screening” study group) σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια 5 πόλεων πανελλαδικά.

«Η ευαισθησία του τεστ Παπανικολάου για να αναγνωρίσει τις γυναίκες με προκαρκινική αλλοίωση στον τράχηλο, ανήλθε στο 53,7% ενώ η αντίστοιχη ευαισθησία του HPV DNA test ήταν 100%», ανέφερε ο Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. «Ουσιαστικά από τη μελέτη, πιστοποιήσαμε την υπεροχή του HPV DNA test έναντι του τεστ Παπανικολάου ως μέθοδο πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Η ανίχνευση του ιικού DNA με ταυτόχρονη ανίχνευση της ύπαρξης των τύπων 16 και 18 – των δύο πλέον ογκογόνων τύπων του ιού – θα μπορούσε να αποτελέσει μια πλέον αξιόπιστη μεθοδολογία πληθυσμιακού ελέγχου πρώτης γραμμής για την πρόληψη του καρκίνου  τραχήλου της μήτρας, ιδιαίτερα σε γυναίκες μεγαλύτερες των 30 ετών. Με το HPV DNA test η προληπτική επανεξέταση μπορεί να γίνεται κάθε 3 χρόνια», προσθέτει.

Τα οφέλη για το Σύστημα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ:

Στο πλαίσιο μελέτης που διενήργησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), διερευνήθηκε η επίπτωση διαφόρων στρατηγικών προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας στον προϋπολογισμό υγείας της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σε σχέση με την κυτταρολογική εξέταση, η υιοθέτηση του HPV DNA test εμφανίζεται ως μία οικονομικά αποδοτική επιλογή και σε αρκετές των περιπτώσεων εκτιμάται ότι προσδίδει μεγαλύτερο όφελος σε όρους υγείας (ποιοτικά προσαρμοσμένα έτη ζωής) και ταυτόχρονα απαιτεί συνολικά λιγότερους υγειονομικούς πόρους δημιουργώντας έτσι εξοικονομήσεις (cost-saving intervention) για τα συστήματα υγείας και την κοινωνική ασφάλιση.

Με βάση τα αποτελέσματα «η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος με πρωταρχική μέθοδο το HPV DNA test με ταυτόχρονη γονοτύπηση των στελεχών 16/18, ανά 3 έτη, δύναται να επιφέρει εξοικονόμηση σε ετήσια βάση της τάξεως των 3.641.099 ευρώ στο σύστημα υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά τις εκβάσεις υγείας, μειώνοντας κατά 75% τη θνησιμότητα από καρκίνο τραχήλου της μήτρας στον πληθυσμό», αναφέρει ο Αναστάσιος Σκρουμπέλος, Health Economics Manager – Roche Hellas, σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του HPV DNA test ως πρωταρχικής μεθόδου προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το HPV DNA test θα πρέπει να υιοθετηθεί και αποζημιωθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις γυναίκες από την ηλικία των 30 ετών, αντικαθιστώντας το τεστ ΠΑΠ, ως εξέταση πρώτης γραμμής προσυμπτωματικού ελέγχου (για τις γυναίκες μικρότερης ηλικίας να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική).

Οι ειδικοί προτείνουν ακόμη ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής της μεθόδου HPV DNA test, ως εξέτασης πρώτης γραμμής προσυμπτωματικού ελέγχου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού, με αρχικό διάστημα επανελέγχου τα 3 έτη και στη συνέχεια ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράμματος Οργανωμένου Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες διασφάλισης ποιότητας.

Παράλληλα προτείνεται ο σχεδιασμός συγκεκριμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων του HPV DNA test, καθώς και η δημιουργία Εθνικού Αρχείου Καταγραφής για τη συλλογή των αποτελεσμάτων της εξέτασης.