Καταγγελία για παράνομη ένταξη νοσηλεύτριας στην ιατρική υπηρεσία

Καταγγελία για παράνομη ένταξη νοσηλεύτριας στην ιατρική υπηρεσία

Η Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος καταγγέλλει απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου «Σωτηρία» για ένταξη νοσηλεύτριας στην Ομάδα Ειδικευμένων Γιατρών της Ψυχιατρικής Κλινικής με τον τίτλο του επιστημονικού συνεργάτη.

Σύμφωνα με την ΕΝΕ, η συγκεκριμένη υπηρεσιακή μεταβολή είναι τουλάχιστον πρωτότυπη, ενώ ακόμη αναζητείται το ακριβές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας μιας τέτοιας μεταβολής. Όπως αναφέρει η ΕΝΕ, χαρακτηριστικό είναι ότι στο σχετικό απόσπασμα πρακτικών της επίμαχης συνεδρίασης του ΔΣ ουδεμία διάταξη μνημονεύεται που να αποτελεί το έρεισμα της ληφθείας απόφασης.

Σύμφωνα με την ΕΝΕ, το ουσιαστικό κομμάτι της απόφασης δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένη διάταξη όσο και η αρμοδιότητα του ΔΣ του νοσοκομείου δεν προκύπτει ότι θεμελιώνεται σε αντίστοιχη εξουσιοδοτική ρύθμιση. Υπό αυτή την έννοια η απόφαση είναι παράνομη και ακυρωτέα, ενώ προέρχεται και από καθ’ ύλην αναρμόδιο όργανο, δηλώνουν τα μέλη της ΕΝΕ.

Συντάκτης: Σοφία Ανδρέου

Share Button