Καταγγελία για «μαϊμού» ιατροδικαστή στην Ελλάδα!

Καταγγελία για «μαϊμού» ιατροδικαστή στην Ελλάδα!

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία δέχτηκε καταγγελία ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ιατρός, που βρέθηκε στη «δημοσιότητα» για άλλο λόγο, και δηλώνει ότι είναι ιατροδικαστής. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που έχει η ΕΙΕ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Με αφορμή αυτή την καταγγελία πρέπει να διευκρινιστεί ότι ιατροδικαστές ορίζονται οι ιατροί οι οποίοι έχουν ασκήσει την ειδικότητα της Ιατροδικαστικής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ειδικότητας, όπως ο ελληνικός νόμος ορίζει. Πρόκειται συνεπώς για ένα νομικά καθορισμένο επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί μόνο μετά την εκπλήρωση των ως άνω προαναφερθέντων κριτηρίων. Κανείς που δεν τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να επικαλείται την ιδιότητα του ιατροδικαστή.

λεων

Ο Πρόεδρος της ΕΙΕ Γρηγόρης Λέων

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΙΕ Γρηγόρης Λέων με αφορμή την καταγγελία δήλωσε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε όλους τους Έλληνες ιατροδικαστές οι οποίοι αφιερώνουν τουλάχιστον 10 χρόνια από τη ζωή τους στις σπουδές, για να μπορούν να ασκούν το συγκεκριμένο λειτούργημα. Θα προχωρήσουμε ακόμα και σε νομικές ενέργειες απέναντι σε όποιον επικαλείται ψευδώς τη συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα. Κάτι τέτοιο το οφείλουμε στους δεκάδες συναδέλφους, αλλά κυρίως στους πολίτες που απευθύνονται σε εμάς σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους».

Τέλος η ΕΙΕ καλεί όλους τους πολίτες που έχουν αντίστοιχες καταγγελίες να απευθύνονται στην Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία ή στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους για να επιβεβαιώνουν το βάσιμο της καταγγελίας τους.