Καταργούνται οι επιπλέον επιβαρύνσεις για εξετάσεις υψηλής καινοτομίας

Καταργούνται οι επιπλέον επιβαρύνσεις για εξετάσεις υψηλής καινοτομίας

Τέλος στην επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τις διαγνωστικές εξετάσεις «υψηλής καινοτομίας» βάζει με υπουργική του απόφαση ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Με την απόφαση καταργήθηκε το εδάφιο 22 του άρθρου 3 απόφασης της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, στο οποίο αναφερόταν ότι:«δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες».

Το εν λόγω εδάφιο, εκτιμά το υπουργείο Υγείας, ήταν «με σαφή περιθώρια διασταλτικής ερμηνείας, η οποία κατέληγε (ανάλογα με τον πάροχο) στην επιβάρυνση του ασφαλισμένου πέρα από την καθορισμένη νόμιμη συμμετοχή».

Με την νέα απόφαση δεν προκαλείται πλέον επιπρόσθετη επιβάρυνση στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής καινοτομίας (όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες), ενώ, οπως τονίζεται από το υπουργείο Υγείας, η «συμμετοχή» του ασφαλισμένου στις παρακλινικές εξετάσεις είναι σαφώς προσδιορισμένη και καθορίζεται στο 15% της αξίας του Κρατικού Τιμολογίου ή της εκάστοτε ασφαλιστικής τιμής της εξέτασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΟΠΥΥ όλο το προηγούμενο διάστημα γινόταν αποδέκτης πολλών καταγγελιών και παραπόνων ασφαλισμένων, που αφορούσαν την επιβολή επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης από τους ιδιώτες παρόχους για διαγνωστικές εξετάσεις «υψηλής καινοτομίας».

Όπως προκύπτει από αυτές, οι ιδιώτες πάροχοι απαιτούσαν με αυθαίρετο τρόπο την επιπρόσθετη αυτή οικονομική επιβάρυνση, χωρίς να καθορίζεται από καμία κανονιστική πράξη το ύψος της ανά είδος εξέτασης υψηλής καινοτομίας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ, σε «εφαρμογή» του σχετικού εδαφίου της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης, αναγκάζονταν να καταβάλουν συμμετοχή που υπερέβαινε την αποζημίωση της εξέτασης με βάση το Κρατικό Τιμολόγιο (για παράδειγμα στην εξέταση της μαστογραφίας καλούνταν να καταβάλλουν ποσά 10-50 ευρώ για ψηφιοποιημένη μαστογραφία και 40-120 ευρώ για ψηφιακή μαστογραφία, ποσά που υπερβαίνουν την κοστολόγηση της εξέτασης με βάση το Κρατικό Τιμολόγιο (8,01 ευρώ)).

Πλέον και με τη νέα απόφαση του Υπουργού Υγείας δεν προβλέπεται επιπρόσθετη συμμετοχή του ασφαλισμένου ως ίσχυε μέχρι πρότινος.