«Κατεβάζει ρολά» η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

«Κατεβάζει ρολά» η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

Σε απεργία αποφάσισαν να προχωρήσουν τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λόγω των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τα οποία απειλούν την ομαλή λειτουργία της Σχολής.

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ αποφάσισε στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, απεργία, μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2017, οπότε σε νέα Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν οι εξελίξεις και οι περαιτέρω δράσεις των μελών ΔΕΠ της Σχολής.

Τα αιτήματα της απεργίας είναι:

1.Καταβολή της αμοιβής που ορίζει ο νόμος 4485/2017 για τη διδασκαλία κλινική και θεωρητική στα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής.

2.Καταβολή της αμοιβής που ορίζει το ΠΔ 159/1984 για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από μέλη ΔΕΠ.

3.Εφαρμογή του νόμου 4485/2017 (άρθρο 37 παρ 4. Α) που αναγράφει ότι το 70% των εσόδων των ΠΜΣ να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

4.Να κατοχυρωθεί νομοθετικά η καταβολή του κλινικού επιδόματος που ορίζει ο νόμος για όσα μέλη ΔΕΠ παρέχουν κλινικό έργο και ασφαλιστική κάλυψη για την παροχή κλινικού έργου.

5.Να ρυθμιστεί περαίωση των οφειλών στον ΕΛΚΕ από παρακράτηση για εισοδήματα ελευθέρου επαγγέλματος παρελθόντων ετών, για λόγους ισονομίας και ισότητας σε σχέση με τις εταιρείες για τις οποίες έχει ήδη θεσμοθετηθεί, πράγμα που αποτελεί τη μόνη λύση που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα μέλη ΔΕΠ.