Σε καθεστώς «μισής» εφημερίας η Πνευμονολογική Κλινική του Θριασίου

Σε καθεστώς «μισής» εφημερίας η Πνευμονολογική Κλινική του Θριασίου

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Πνευμονολογικής Κλινικής του Θριασίου Νοσοκομείου προκαλεί η μεγάλη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, η Κλινική που διαθέτει 30 κρεβάτια, με πληρότητα που ξεπερνάει το 100% (στις γενικές εφημερίες του προηγούμενου διαστήματος, ο αριθμός των εισαγωγών κυμάνθηκε από 30 έως 55 ασθενείς) καλύπτεται από τέσσερεις μόνο ειδικευμένους γιατρούς (συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή) ενώ λείπουν και δύο τουλάχιστον νοσηλευτές, με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της εντατικοποίησης και τα δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, μετά από αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου, μειώθηκε η διάρκεια της εφημερίας της κλινικής (στις 12 από τις 24 ώρες).

Παρόμοια έλλειψη προσωπικού αντιμετωπίζουν και άλλες κλινικές του Θριασίου νοσοκομείου, όπως η Αιμοδοσία (που εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διευθυντή, με δύο μόνο μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς), οι Παθολογικές κλινικές, η ΩΡΛ, η Ορθοπεδική, η Καρδιολογική κλινική αλλά και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (στη Γενική ΜΕΘ λείπουν δύο τουλάχιστον ειδικευμένοι γιατροί, και λόγω και των συχνών βλαβών των μηχανημάτων, λειτουργούν τα επτά από τα οκτώ κρεβάτια).

Οι εργαζόμενοι του Θριασίου καλούν τους συναδέλφους τους και τους κατοίκους της περιοχής να διεκδικήσουν την πρόσληψη του αναγκαίου μονίμου προσωπικού σε όλα τα τμήματα και κλινικές, την επαρκή συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ. αναπνευστήρες) και την πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση του Θριασίου νοσοκομείου από τον κρατικό προϋπολογισμό.