ΚΕΕΛΠΝΟ: 101 προσλήψεις στις δομές φιλοξενίας προσφύγων

ΚΕΕΛΠΝΟ: 101 προσλήψεις στις δομές φιλοξενίας προσφύγων

Το ΚΕΕΛΠΝΟ θα προχωρήσει στην πρόσληψη 101 ατόμων με συμβάσεις έργου στις δομές φιλοξενίας προσφύγων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου, την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για παραπάνω από μία θέση, υποχρεούνται να καταθέσουν από μία αίτηση για κάθε θέση στον ίδιο φάκελο.

Οι θέσεις που ανοίγουν είναι:

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής – ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ) – 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2) – 2 οδοντιάτρους (ΚΩΔ. Γ10) – 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6) – 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Γ7)

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου – ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) – 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1) – 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2) – 2 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7) – 1 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (Δυτική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ) – 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1) – 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Β2) – 11 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2) – 2 Οδοντιάτρους (KΩΔ. Γ10) – 6 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6) – 9 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7) – 3 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8).

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης (Ανατολική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Ν. ΔΡΑΜΑΣ) – 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1) – 1 Επισκέπτης Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας (ΚΩΔ. Β3) – 8 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2) – 8 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6) – 7 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7) – 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8).

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ) – 6 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2) – 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6) – 3 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7) – 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8).

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Ν. ΑΧΑΙΑΣ, Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ & Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – 1 Ιατρός, όλων των ειδικοτήτων (ΚΩΔ. Β2) – Ν. Αχαΐας – 5 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2) – 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6) – 3 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7) – 1 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8).

Επισημαίνεται ότι για την Κωδικό Θέσης Γ2 η πλήρωση των κενών θέσεων ιατρών θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς άνευ ειδικότητας εν ελλείψει των προαναφερόμενων ειδικοτήτων.