Κινδυνεύουν να κλείσουν τα χειρουργεία του νοσοκομείου Σάμου

Κινδυνεύουν να κλείσουν τα χειρουργεία του νοσοκομείου Σάμου

Κινδυνεύουν να κλείσουν τα χειρουργεία του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου λόγω σοβαρών προβλημάτων με κύριο αυτό της Κεντρικής Αποστείρωσης του Νοσοκομείου λόγω βλάβης των κλιβάνων.

Το Γενικό Νοσοκομείου Σάμου  δεν έχει πλέον δυνατότητα αποστείρωσης εργαλείων και υλικών για τη τέλεση έκτακτων και τακτικών χειρουργείων, καθώς και μικροεπεμβάσεων. Η αποστείρωση των εργαλείων και υλικών που γίνονταν προσωρινά από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο πλέον δεν είναι εφικτή, καθώς ο κλίβανος παρουσίασε βλάβη.

Ξέροντας ότι ο κλίβανος είναι ο μοναδικός  στον Νομό, τίθεται άμεσα πρόβλημα ασφάλειας όλων των κατοίκων. Ο κλίβανος της Κεντρικής Αποστείρωσης λειτουργεί από το 1989 και υποστηρίζει όλα τα τμήματα του νοσοκομείου (Κλινικές, Εξωτερικά Ιατρεία και Μονάδες). Πλέον η λειτουργία το  και η ασφάλεια των εργαζομένων που τον χειρίζονται είναι επικίνδυνη. Υπάρχει ακόμη ένας δεύτερος κλίβανος για έκτακτες ανάγκες ο οποίος εγκαταστάθηκε το 1991 και ούτε αυτός λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου έχει καταθέσει έκθεση στη Διοίκηση και σε όλους τους αρμόδιους του Νοσοκομείου για την κατάσταση και την επικινδυνότητα των κλιβάνων πριν από ενάμισι χρόνο.

«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου φέρει την κύρια ευθύνη διότι δεν έχει φροντίσει ώστε να αντικατασταθούν οι κλίβανοι έγκαιρα και να αποκατασταθούν και τα υπόλοιπα προβλήματα, διότι η αδυναμία αποστείρωσης δεν είναι το μόνο πρόβλημα του Χειρουργείου. Υπάρχουν σημαντικές βλάβες στις κτηριακές υποδομές (εισροή υδάτων από την οροφή, κατεστραμμένες ψευδοροφές και πατώματα) που εμποδίζουν την ασφαλή χρήση του χώρου και εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία» αναφέρουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και καταγγέλλουν την διοίκηση του Νοσοκομείου και όλους τους αρμόδιους για την αδιαφορία που επέδειξαν σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αφού το κλείσιμο των χειρουργείων μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καλούν το Υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ να μεριμνήσουν άμεσα ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα χωρίς άλλη καθυστέρηση.