Κινδύνους κρύβουν οι απελευθερώσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Κινδύνους κρύβουν οι απελευθερώσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Σαφείς ενδείξεις αντιστροφής των απελευθερώσεων στον φαρμακευτικό τομέα στην Ευρώπη , αποκάλυψε η γενική γραμματέας της Πανευρωπαϊκής  Ένωσης Φαρμακοποιών κυρία  Jurate Svarcaite, στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με θέμα : «Οι αλλαγές στον Φαρμακευτικό Τομέα στην Ευρώπη. Κίνδυνοι και Προοπτικές».

Σύμφωνα με την μελέτη BALOG (27.10.2014) που αφορούσε την Ουγγαρία , διαπιστώθηκε ότι μετά την απελευθέρωση ,τα φαρμακεία ιδιωτικών συμφερόντων  χρησιμοποιούσαν μεθόδους  προώθησης  που εφαρμόζονται και για τα υπόλοιπα αγαθά με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση φαρμάκων, η διάθεση των γενοσήμων μειώθηκε κατά 30%  με 40% και αυξήθηκαν οι περιπτώσεις διαφθοράς μεταξύ υγειονομικών και φαρμακείων.

Όσον αφορά τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα , η κυρία Svarcaite  επικαλέσθηκε δύο μελέτες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο  (2005) στην Πορτογαλία , η οποία προειδοποιεί  πως σε περιοχές της ενδοχώρας  οι τιμές αυξήθηκαν μετά την απελευθέρωση. Επίσης αναφέρουν ξεκάθαρα πως οι προβλέψεις  για μείωση των τιμών δεν επιβεβαιώνονται.

Ιδιοκτησιακό

Σχετικά με τις απελευθερώσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων  αποκάλυψε πως σε πολλές χώρες υπάρχουν  δεύτερες  σκέψεις γιατί φαίνεται πως τελικά ο υποτιθέμενος ανταγωνισμός δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις Πιο συγκεκριμένα ανέφερε για την Εσθονία πως τα ανεξάρτητα φαρμακεία αποτελούν μόνο το 2% του συνόλου και το υπόλοιπο μερίδιο ανήκει σε 3 εταιρείες . Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση  της Νορβηγίας, όπου τα ιδιωτικά φαρμακεία κατέχουν το 6% της αγοράς και το υπόλοιπο 4 εταιρείες.

Μετά από όλα αυτά πολλές χώρες έχουν «δεύτερες σκέψεις» όπως η Ουγγαρία όπου από το 2010 η κυβέρνηση επανεισήγαγε κριτήρια στην ιδιοκτησία και αυστηροποίησε τα μέτρα για την εγκατάσταση των φαρμακείων.  Δηλαδή αποφάσισε πως από το 2014 ποσοστό που ξεπερνά το 25%  πρέπει να ανήκει τον φαρμακοποιό και  μέχρι το 2017 να ανέλθει στο 50%. Επίσης εξαίρεσε από την ιδιοκτησία τους χονδρέμπορους και παραγωγούς.

Στην Εσθονία μετά την απελευθέρωση του 1996, επανεισήχθησαν κριτήρια το 2015 όπως ότι υπεύθυνος πρέπει να είναι φαρμακοποιός  και ότι τουλάχιστον το 50% των μετοχών πρέπει να ανήκει σε αυτόν

Η εκπρόσωπος  των  Ευρωπαίων Φαρμακοποιών τέλος κατέστησε σαφές πως σύμφωνα με τις αποφάσεις των ευρωπαϊκού  δικαστηρίου το 2009 και το 2010  η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη .

Ο πλήρης φάκελος της παρουσίασης των ευρωπαίων εκπροσώπων των φαρμακοποιών θα παραδοθεί στον Υπουργό Υγείας όταν καθορίσει την συνάντηση που έχει ζητηθεί επανειλλημένα  από τον Πανελλήνιο  Φαρμακευτικό Σύλλογο.