Κλινική Έρευνα: Πρόοδος στην πράξη, δικαίωμα στη ζωή

Κλινική Έρευνα: Πρόοδος στην πράξη, δικαίωμα στη ζωή

Τον ρόλο της κλινικής έρευνας για το κοινωνικό κράτος, αλλά και την οικονομία της χώρας ανέδειξε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης, σε ενημερωτική συνάντηση του ΣΦΕΕ με τίτλο: «Κλινική Έρευνα: Πρόοδος στην πράξη, δικαίωμα στη ζωή, φωνή στους ασθενείς», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (20 Μαΐου).

Σύμφωνα με τον κ. Αποστολίδη, «Η υγεία είναι στο επίκεντρο της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας της Ελλάδας και αποτελεί το μεγαλύτερο Εθνικό μας Κεφάλαιο. Συνεπώς, η κλινική έρευνα αποτελεί μία επένδυση στην υγεία, το φάρμακο, την καινοτομία και την οικονομία. Μία σημαντική επένδυση, η οποία μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια, να εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα & την απασχόληση δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, χωρίς καμία επιβάρυνση για την Ελληνική Πολιτεία».

Όπως είπε ο κ. Αποστολίδης, σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΦΕΕ και της ΕΣΔΥ κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική έρευνα “εισάγονται” στην Ελλάδα περίπου 250.000 € άμεσης επένδυσης και προκαλείται, βάσει των δημοσιευμένων δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών, καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας μας, περίπου 875.000 €.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας σε όλους τους φορείς, καθώς, όπως υπογράμμισε: «Αυτό που απαιτείται είναι η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να βρεθούν συναινετικές λύσεις που θα αναδείξουν το δυναμικό της χώρας και θα την καταστήσουν αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο. Στρατηγικός στόχος του ΣΦΕΕ και των εταιριών μελών του, είναι η ανάδειξη της χώρας μας σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση που θα δώσει νέα πνοή και ώθηση τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και την Εθνική Οικονομία».

Από την πλευρά τους οι ενώσεις των ασθενών ανέδειξαν τη σημασία της Κλινικής Έρευνας για την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.ΠΑ., κυρία Μαριάννα Λάμπρου: «Οι κλινικές μελέτες είναι η μόνη ελπίδα για τους ασθενείς με Σπάνιες Παθήσεις. Για το λόγο αυτό η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εφαρμογή των μελετών αυτών. O λόγος που τελικά δεν πραγματοποιούνται στη χώρα μας είναι η χρονοβόρα διαδικασία και η γραφειοκρατία, με αποτέλεσμα οι μητρικές φαρμακευτικές εταιρίες να επιλέγουν άλλα κράτη, τα οποία ανταποκρίνονται άμεσα. Η Πρόεδρος του ΕΟΦ με την οποία συναντηθήκαμε, συμφωνεί και στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Πιστεύουμε ότι η λύση είναι να απευθυνθούμε στους Διοικητές των Νοσοκομείων, προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες. Ζητάμε λοιπόν τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία εγκύκλιος προς τις Διοικήσεις των νοσοκομείων που θα απλουστεύει και θα επισπεύδει τις διαδικασίες. Εκτός από το υπέρτατο όφελος που αφορά στη ζωή των ασθενών, αξίζει να τονιστεί ότι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα θα είναι η εισροή χρημάτων στη χώρα μας, για παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο καλύπτει τα ετήσια έξοδά του με τη χρηματοδότηση των Κλινικών Μελετών».

Η κα Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ και τόνισε ότι οι Σύλλογοι Ασθενών συμμετέχουν πλέον ως κοινωνικοί εταίροι, σημειώνοντας: «Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών πιστεύουμε ότι μπορεί να σηματοδοτήσει τις αναγκαίες αλλαγές και να επιταχύνει την εφαρμογή τους για τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου των κλινικών μελετών στη χώρα μας. Η συμμετοχή των εκπροσώπων ασθενών στο σημερινό πάνελ ομιλητών την οποία και χαιρετίζουμε, δηλώνει την πρόθεση του ΣΦΕΕ για συνεργασία στο τομέα των κλινικών μελετών, όπως ήδη συμβαίνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο κ. Χρήστος Δαραμήλας, Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, μίλησε για την προσωπική του εμπειρία και τη συμμετοχή του στις κλινικές μελέτες με διττό ρόλο και ως ασθενής και ως ερευνητής, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητά τους αλλά και το ρόλο των φαρμακευτικών εταιριών για την ανάπτυξή τους. Υπογράμμισε ταυτόχρονα τις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας που τηρούνται για τη διεξαγωγή τους στη χώρα μας και τόνισε ότι ήταν μια θετική εμπειρία για τον ίδιο.