Κλειστές χειρουργικές αίθουσες στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Κλειστές χειρουργικές αίθουσες στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Χειρουργείων του Θρασίου Νοσοκομείου προκαλoύν η έλλειψη προσωπικού καθώς και η παλαιότητα και μη αντικατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Αναισθησιολογικού τμήματος, λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, λειτουργούν πέντε από τις οκτώ χειρουργικές αίθουσες λόγω της έλλειψης προσωπικού (λείπουν πέντε τραυματιοφορείς, επτά συνολικά νοσηλευτές και τρεις τουλάχιστον αναισθησιολόγοι) στα Χειρουργεία και το Αναισθησιολογικό Τμήμα, ενώ οριακά λειτουργούν πέντε από τα επτά Αναισθησιολογικά μηχανήματα (όλα κατά διαστήματα παρουσιάζουν βλάβες και τίθενται περιοδικά εκτός λειτουργίας ή λειτουργούν σε επίπεδο κάτω του 70%, ενώ είναι χωρίς επίσημο service από το Ιούνιο 2014). Επιπλέον, οριστικά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι έξι από τις οκτώ οθόνες καταγραφής της Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των εργαζομένων, δεν έχουν ενισχυθεί τα τμήματα με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και δεν έχει γίνει αντικατάσταση των μηχανημάτων, λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των Χειρουργικών αιθουσών που λειτουργούν καθημερινά σε πέντε, άρα και των αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων και την αύξηση αντίστοιχα της αναμονής και ταλαιπωρίας των ασθενών αλλά και της πιθανής επιβάρυνσης της υγείας λόγω της καθυστέρησης.