Κόβεται και η «βοήθεια στο σπίτι»

Κόβεται και η «βοήθεια στο σπίτι»

Χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν το πρόγραμμα «Βοήθεια κατ’ οίκον», καθώς εγκύκλιος του ΙΚΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη χορήγησή του.

Ουσιαστικά τα εισοδηματικά όρια που τίθενται για τη χορήγηση της παροχής εξισώνονται με εκείνα του ΕΚΑΣ, δηλαδή 7.216 ευρώ για ετήσιο ατομικό εισόδημα και 11.000 για οικογενειακό.

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιούχων. Για ωφελουμένους για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί θετικές αποφάσεις το ΙΚΑ τονίζει ότι θα γίνουν έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν χρειάζονται ή όχι τη συγκεκριμένη παροχή.

Σωρευτικά, εκτός από τα παραπάνω εισοδηματικά όρια, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια κατ’ οίκον» για τους δικαιούχους:

Να υπάρχει πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Οι δικαιούχοι να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.

Η κατάσταση της υγείας τους λόγω ασθένειας να καθιστά δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

Να μη λαμβάνουν επίδομα απόλυτης αναπηρίας ή εξωιδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό φορέα τους.

Να μη διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.