Κραυγή αγωνίας από τους φυσικοθεραπευτές για το clawback!

Κραυγή αγωνίας από τους φυσικοθεραπευτές για το clawback!

Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄ εξάμηνο του 2017 και ήδη οι ανακοινώσεις αυτές, έχουν προκαλέσει ταραχή, όχι μόνο στους φυσικοθεραπευτές αλλά και σε άλλους ιατρικούς κλάδους.

Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο.

Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.

Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.

Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης» στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και ΄΄καταναγκαστικών΄΄ μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε:

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι, επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των εθνικών συστημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».