Με πόσα χρήματα θα αμείβεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ;

Με πόσα χρήματα θα αμείβεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ;

Τα χρήματα με τα οποία θα αμείβεται ο πρόεδρος Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος προβλέπει απόφαση του υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με την απόφαση Βασίλη Κικίλια που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2019 οι μηνιαίες αποδοχές & αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καθορίζονται στο ποσόν των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (€3900,00)στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού.Β. Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές & αποζημιώσεις των Αντιπροέδρων, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,(Α’ & Β’ ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο ποσόν τον ευρώ τριών χιλιάδων διακοσίων (€3200,00), αντιστοίχως, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτών.