Με πόσα χρήματα θα αποζημιώνονται οι οικογενειακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ;

Με πόσα χρήματα θα αποζημιώνονται οι οικογενειακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ;

Με απόφαση του υπουργείου υγείας αλλάζει η αποζημίωση των οικογενειακών γιατρών του ΕΟΠΥΥ! Έτσι, το ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε 1 ευρώ.

Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

Κατ’ εξαίρεση, κατά το πρώτο εξάμηνο της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για τους γενικούς γιατρούς και παθολόγους στα 1.801,09 ευρώ για τους παιδιάτρους στα 1.800 ευρώ.

Μετά τη παρέλευση του εξαμήνου η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Όπως προβλέπεται στη απόφαση οι μισθοί θα ορίζονται πλέον με βάση τον πληθυσμό ευθύνης κάθε γιατρού και συντελεστή με βάση την ηλικία των ασφαλισμένων που θα καλύπτουν.

Αναλυτικότερα με τον νόμο 4486/17, ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ορίζεται σε αναλογία ένας γιατρός ανά 2.250 εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας παιδίατρος ανά 1.500 παιδιά, έως και 14 ετών.

Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών έχουν ως ακολούθως:

Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.

Ελάχιστο εικοσάωρο εργασίας ανά εβδομάδα.

Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ημέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες
θα καταγράφονται στη σύμβαση.

Οι μέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο θα προκύπτουν κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται στη σύμβαση.