Η μέθοδος της υπερθερμίας κατά του καρκίνου

Η μέθοδος της υπερθερμίας κατά του καρκίνου

Μία νέα, πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης του καρκίνου εφαρμόζουν με επιτυχία Ελληνες γιατροί στη χώρα μας. Η μέθοδος της υπερθερμίας βασίζεται στην αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (καρκίνος και κοντινοί υγιείς ιστοί), ενώ η ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, προκαλεί εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς.

Η νέα μέθοδος χρησιμοποιείται πάντα συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την Χημειοθεραπεία, την Ακτινοθεραπεία (τη δράση των οποίων ενισχύει), αλλά και τη Χειρουργική.

Διακρίνεται: α) σε επιφανειακή -για  περιστατικά καρκινικών όγκων που βρίσκονται σε βάθος μέχρι 3-4 εκατοστών και β) εντωβάθει Υπερθερμία- για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων σε βάθος μεγαλύτερο των 3 εκ. Η πρώτη εφαρμόζεται από το 2012 σε δύο  νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αττικό). Η δεύτερη μόνο σε δύο ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όπως λένε οι ειδικοί, η μέθοδος της υπερθερμίας είναι καρκινοκτόνος, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει  την γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς. Είναι  απλή στην εφαρμογή της, ανώδυνη, δεν προκαλεί ταλαιπωρία και  παρενέργειες. Δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία και άρα είναι ασφαλής για ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και περιβάλλον.

Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός  της υπερθερμίας με την ακτινοθεραπεία  ή τη χημειοθεραπεία πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ενώ με ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της Ελλάδος (ΚΕΣΥ) στις 6/9/2011, αναγνωρίστηκε ως ιατρική πράξη, εντάχθηκε στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας  και σημειώθηκε ότι δρα μέσω υπερθέρμανσης των νοσούντων ιστών (χωρίς δηλαδή να εκπέμπεται βλαβερή ακτινοβολία).