Μην ντρέπεστε να μιλήσετε για την κατάθλιψη!

Μην ντρέπεστε να μιλήσετε για την κατάθλιψη!

Η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για τις ψυχικές ασθένειες, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος κατά του Στίγματος των Ψυχικών Διαταραχών – «αντι-στίγμα» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ).

Έχει αποδειχθεί ότι η άγνοια και οι λανθασμένες πεποιθήσεις για τις ψυχικές ασθένειες είναι αυτές που πολύ συχνά αποτρέπουν τους ανθρώπους που υποφέρουν από το να αναζητήσουν την κατάλληλη θεραπεία.

Η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη 210 6515600, η οποία μετετράπηκε στον τετραψήφιο αριθμό 1034 είναι μια εμπιστευτική, πανελλαδικής εμβέλειας υπηρεσία, που έχει ως στόχο να καλύψει το κενό πληροφόρησης και υποστήριξης που υπάρχει σε προβλήματα ψυχικής υγείας και ειδικότερα στο θέμα της κατάθλιψης.

Η Γραμμή Βοήθειας στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Προγράμματος «αντί-στίγμα», υπό την εποπτεία ομάδας ψυχιάτρων, και παρέχει:

επιστημονικά τεκμηριωμένες και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την κατάθλιψη και γενικότερα προβλήματα ψυχικής υγείας.
συναισθηματική στήριξη και βοήθεια.
ενημέρωση για τις διαθέσιμες δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιοχή διαμονής του ενδιαφερομένου και παραπομπή του, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στη Γραμμή Βοήθειας μπορεί να τηλεφωνήσει οποιοσδήποτε νιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Κάθε άτομο που καλεί μπορεί να συζητήσει οτιδήποτε το απασχολεί σε σχέση με γενικότερα προβλήματα ψυχικής υγείας και ειδικότερα κατάθλιψης και να πάρει πληροφορίες για τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή Βοήθειας αποτελεί ένα μέσο κινητοποίησης των ατόμων που έχουν ανάγκη, ώστε να απευθυνθούν περαιτέρω σε κάποια υπηρεσία ψυχικής υγείας. Οι υπηρεσίες στις οποίες παραπέμπονται οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά εκείνες που είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Γραμμή Βοήθειας λειτουργεί ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή.
Οι συνομιλίες είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές.
Ο χειρισμός των θεμάτων διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματα του καλούντα.
Δεν ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι απαραίτητα για την κατάλληλη υποστήριξη του ατόμου που καλεί.