Μειωμένο το ενδιαφέρον γιατρών για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ!

Μειωμένο το ενδιαφέρον γιατρών για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ!

Μπορεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο του οικογενειακού γιατρού να λήγει σε τρεις ημέρες (31 Ιανουαρίου)  αλλά το ενδιαφέρον των γιατρών φαίνεται μειωμένο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου από τις 48 θέσεις (38 Γενικοί Ιατροί και Παθολόγοι και 10 Παιδίατροι) που έχουν προκηρυχθεί, σχετική αίτηση έχουν κάνει μόνο 10, ενώ στην Αθήνα και τον Πειραιά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ως τώρα ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 220 άτομα από τους 1.200 που ζητούνται.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ στη σχετική προκήρυξη «πρόκειται για ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα ετήσιας παράτασης / ανανέωσης της σύμβασης έως δύο (2) φορές.

Οι ειδικότητες των ιατρών που θα συμβληθούν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οικογενειακοί Ιατροί είναι Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής και ο αριθμός των συμβάσεων προκύπτει από τις ανάγκες του πληθυσμού, στο πλαίσιο του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά σε 2.152 θέσεις ειδικότητας Γενικής Ιατρικής – Παθολογίας καθώς και 677 θέσεις Παιδιατρικής, με σκοπό την καθολική κάλυψη του Οργανισμού, σε συνέργεια με τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Η αποζημίωση ενός οικογενειακού ιατρού υπολογίζεται με βάση τον εγγεγραμμένο σε αυτόν πληθυσμό ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, είναι δύο χιλιάδες διακόσιοι πενήντα (2.250) εγγεγραμμένοι ενήλικες. Για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας παιδιατρικής, είναι χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.

Στις περιοχές που δεν θα υπάρχουν ΤΟΜΥ, οι πολίτες θα εγγράφονται σε οικογενειακό γιατρό ιδιώτη, συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ. Ο οικογενειακός γιατρός θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες και θα λειτουργεί ως gatekeeper, θα χειρίζεται δηλαδή σύστημα παραπομπών στα νοσοκομεία.

Από την πλευρά του ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αναφέρει ότι οι γιατροί που θα συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ κατά μέσο όρο θα αμοίβονται με κατά μέσο όρο 0,72 ευρώ ανά ασθενή το μήνα! Δεδομένου ότι ο όγκος του έργου είναι μεγάλος, (υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας, πρόληψης, προαγωγής υγείας, δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, χειρισμού και ρύθμισης χρονίως πασχόντων ασθενών κλπ.), ουσιαστικά τα έξοδα θα είναι περισσότερα (αναλώσιμα, βοηθητικό προσωπικό κλπ.).