Μειωμένο το ενδιαφέρον των οικογειακών γιατρών στην προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ

Μειωμένο το ενδιαφέρον των οικογειακών γιατρών στην προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ

Μειωμένο ήταν το ενδιαφέρον των γιατρών στην προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ για 2.800 οικογενειακούς γιατρούς.

Όπως προκύπτει από τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων, που ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό, η επιτροπή αξιολόγησε μόλις 657 υποβληθείσες αιτήσεις από τους περίπου 3000 οικογενειακούς γιατρούς που αναζητούσε o οργανισμός!

Σε περίπου 200 από αυτές, δεν προχώρησε σε μοριοδότηση, εξαιτίας ελλείψεων στα δικαιολογητικά ή άλλων προβλημάτων στη διαδικασία της υποβολής αιτήσεων.

Σημείο τριβής με το υπουργείο Υγείας αποτελούν οι χαμηλές αμοιβές των οικογενειακών γιατρών που πρόκειται να λειτουργήσουν ως “οικογενειακοί γιατροί” του ΕΟΠΥΥ μόλις 0,72 ευρώ ανά ασθενή το μήνα, γεγονός που αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για τον κλάδο.

Πάντως σε ότι αφορά στους οικογενειακούς γιατρούς, οι 657 θα πρέπει να καταθέσουν εντός 10 ημερών τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου οριστικά πια να λάβουν τη θέση.