Μειώνεται ο αριθμός των θεραπευτηρίων στην Ελλάδα

Μειώνεται ο αριθμός των θεραπευτηρίων στην Ελλάδα

Μειούμενος βαίνει ο αριθμός των θεραπευτηρίων από το 2011, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού  που απασχολείται στα θεραπευτήρια, οι αναπτυγμένες κλίνες κλειστής νοσηλείας  μειώνονται ανά έτος, ενώ οι κλίνες ανοιχτής νοσηλείας αυξάνονται, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το ποσοστό μείωσης των θεραπευτηρίων ανήλθε σε  3,8% το 2012,  4%  το 2013 και 2,4% το 2014, όπου ο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 283 θεραπευτήρια, με το μεγαλύτερο ποσοστό, 54,8% να είναι ιδιωτικά. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην  κατάργησης  των θεραπευτηρίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που προοριζόταν για κλειστή νοσηλεία, της ένταξης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων  στα Δημόσια Νοσοκομεία της ίδιας περιφερειακής ενότητας στα οποία λειτουργούν πλέον ως ψυχιατρικοί τομείς και λόγω της παύσης λειτουργίας  ορισμένων ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Με βάση την ειδικότητα το 62,2% είναι γενικά, ενώ από το 35,7% που είναι ειδικά, η πλειοψηφία τους είναι Νευροψυχιατρικά,  και Μαιευτικά-Γυναικολογικά.

Τα περισσότερα, σε ποσοστό 36%, βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τρίτη την Θεσσαλία και τέταρτη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα λιγότερα παρουσιάζονται στην Νησιωτική Ελλάδα,  (Ιόνιο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) και στην Ήπειρο με αριθμό θεραπευτηρίων που αντιστοιχούν στο 9,2%  του συνόλου της χώρας.