Μειώνονται οι τιμές στα φάρμακα

Μειώνονται οι τιμές στα φάρμακα

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Δημόπουλο και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για την τιμολόγηση/ανατιμολόγηση των φαρμάκων.

Η συγκεκριμένη  ΥΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, μειώσεις στις τιμές των off patent και των γενοσήμων φαρμάκων κατά 50% και 32,5% αντιστοίχως. Στόχος της ανατιμολόγησης είναι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που θα συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων για τη δημόσια υγεία. Ο ΕΟΦ θα έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ποσοστό της μείωσης που θα επιφέρει το παραπάνω μέτρο, στα τέλη του επόμενου μήνα.

Η τρέχουσα τιμολόγηση/ανατιμολόγηση είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διαδικασιών που είχε δρομολογήσει ο ΕΟΦ από τις 11 Αυγούστου και η ΥΑ διευκολύνει την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στις 11/08/2015 αναρτήθηκε η ανακοίνωση για την διαδικασία τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς που αφορούσε σε 160 κωδικούς ΕΟΦ. Πραγματοποιήθηκε τριήμερη διαβούλευση και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων ΚΑΚ βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το αρμόδιο Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ προκειμένου να σταλούν οι τελικές προτεινόμενες τιμές προς το Υπουργείο Υγείας.
  • Στις 8/9/2015 αναρτήθηκε η ανακοίνωση για τη διαδικασία τιμολόγησης νέων γενοσήμων και υβριδικών φαρμακευτικών προϊόντων που αφορά σε 284 κωδικούς ΕΟΦ γενοσήμων και 24 κωδικούς υβριδικών. Θα ακολουθήσει η σχετική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους ΚΑΚ προκειμένου να σταλούν οι τελικές προτεινόμενες τιμές προς το Υπουργείο Υγείας.

Ο ΕΟΦ στην παρούσα τιμολόγηση εφήρμοσε, όπως πάντα, την υφιστάμενη νομοθεσία και προβλήματα που πιθανώς επισημανθούν θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΟΦ προκειμένου να εισηγηθεί ανάλογα στο Υπουργείο Υγείας.

  • Επιπλέον μετά τη ψήφιση του Ν. 4336/2015, ο ΕΟΦ έχει προχωρήσει στην προεργασία και σε απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταρτιστεί ο κατάλογος των προϊόντων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανατιμολόγησης.