Νέα δεδομένα για τον καρκίνο του προστάτη

Σε κίνδυνο η Υγεία σε Πρέβεζα, Πάργα, Σύβοτα

Nέα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η ύπαρξη μεταστάσεων κατά την αρχική διάγνωση καρκίνου του προστάτη μπορεί να έχει κρίσιμες επιπτώσεις για την πρόγνωση των ανθεκτικών στον ευνουχισμό ασθενών με μεταστάσεις.

Η Janssen-Cilag International NV ανακοίνωσε ότι τα δεδομένα από ενδιάμεση ανάλυση του Aρχείου Καταγραφής Δεδομένων σχετικά με τον Καρκίνου του Προστάτη-The Prostate Cancer Registry- την πρώτη και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προοπτική μελέτη ανδρών με καρκίνο του προστάτη ανθεκτικό στον ευνουχισμό με μεταστάσεις (mCRPC), παρέχουν ενδείξεις ότι η ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων (M1) κατά την αρχική διάγνωση μπορεί να αποτελεί κρίσιμο δείκτη της μελλοντικής θεραπείας και πρόγνωσης των ασθενών με mCRPC.

Tα δεδομένα, που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο του 2016 της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο των ΗΠΑ, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά κατά την είσοδο στη μελέτη ανδρών με καρκίνο του προστάτη ανθεκτικό στον ευνουχισμό με μεταστάσεις –mCRPC- που είχαν απομακρυσμένες μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση (M1) σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εκείνων που δεν είχαν μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση (M0). Tα δεδομένα έδειξαν υψηλότερα επίπεδα ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), αυξημένη συχνότητα οστικών βλαβών και ελαφρά χειρότερο επίπεδο λειτουργικότητας, με την έννοια της δυνατότητας αυτοφροντίδας, καθημερινής δραστηριότητας και σωματικής ικανότητας (μέτρηση με την Kλίμακα Κατάστασης Απόδοσης ECOG) για ασθενείς με M1 κατά την αρχική διάγνωση, σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς μεταστάσεις (M0) κατά την αρχική διάγνωση.

  • Τα επίπεδα PSA ήταν κατά 34,4% υψηλότερα (61,7 ng/mL έναντι 45,9 ng/mL) για τους M1 έναντι των M0
  • Η συχνότητα οστικών βλαβών (>5) ήταν κατά 24% υψηλότερη (51% έναντι 41%) για τους M1 έναντι των M0
  • Η βαθμολογία >2 στην Κλίμακα ECOG της Κατάστασης Απόδοσης ήταν υψηλότερη (17% έναντι 13%) για τους M1 έναντι των M0

Ο Dr Simon Chowdhury, από το Νοσοκομείο Guy’s, στο Λονδίνο, δήλωσε: “Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο του προστάτη ανθεκτικό στον ευνουχισμό με μεταστάσεις mCRPC. Αναδεικνύουν ότι οι ασθενείς που εμφανίζουν μεταστάσεις κατά τη διάγνωση έχουν ανάγκη κυρίως στενής προσοχής από τους επαγγελματίες υγείας για την κατά μέτωπο αντιμετώπιση της νόσου με έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία για την καλύτερη δυνατή έκβαση. Τα δεδομένα από πραγματικές συνθήκες, όπως αυτά, μας παρέχουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το πραγματικό ταξίδι του ασθενούς. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ευρύτερο πληθυσμό, όπως άνδρες με μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα και με άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας, σε σχέση με τους πιο περιορισμένους και στενότερα παρακολουθούμενους πληθυσμούς που παρατηρούνται στις παρεμβατικές κλινικές μελέτες.”

Το Αρχείο Καταγραφής Δεδομένων Σχετικά με τον Καρκίνου του Προστάτη έχει εγγράψει περισσότερους από 3.000 ασθενείς με mCRPC σε 199 κέντρα από 16 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του είναι να εξετάσει τα βασικά ιατρικά και επιστημονικά ερωτήματα σχετικά με την βέλτιστη φροντίδα των ασθενών με mCRPC στην καθημερινή πράξη. Το μέγεθος της βάσης δεδομένων θα δώσει την δυνατότητα ανάλυσης υποπληθυσμών με σημασία για τους επαγγελματίες υγείας. Σε αυτό το σύνολο δεδομένων αναλύθηκαν 1323 ασθενείς με mCRPC, μεταξύ των οποίων 549 είχαν νόσο M1 (41,5%) και 526 είχαν M0 (39,8%) κατά την αρχική διάγνωση, ενώ για 248 άνδρες η κατάσταση ως προς τις μεταστάσεις ήταν μη μετρήσιμη (Mx, 18,7%) κατά την αρχική διάγνωση. Η παρακολούθηση αυτών των ασθενών στην πορεία του χρόνου θα αποσαφηνίσει πώς αυτές οι κλινικές διαφορές και η επακόλουθη θεραπεία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κλινική έκβαση.

Σημειώνεται πως ο καρκίνος του προστάτη είναι ο καρκίνος που διαγιγνώσκεται συχνότερα στους άνδρες, καθώς περισσότερες από 400.000 νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο.  Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον καρκίνο του προστάτη δείχνουν ότι επί του παρόντος τρία εκατομμύρια άνδρες ζουν με τη νόσο στην Ευρώπη.