Νέα εθνική φαρμακευτική πολιτική σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

Νέα εθνική φαρμακευτική πολιτική σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

«Το φάρμακο είναι για την Ελλάδα ένας τομέας προνομιακός όχι μόνο για την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας και της κοινωνικής προστασίας, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αφού υπάρχει εξαιρετική παραγωγική και εξαγωγική εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση , χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος,  υψηλής  κατάρτισης προσωπικό, δυνατότητα αξιοποίησης του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που «παράγουν» τα ελληνικά πανεπιστήμια και σήμερα μεταναστεύει στο εξωτερικό. Ο τομέας του φαρμάκου μπορεί να συνδυάσει τις 2 κρίσιμες προϋποθέσεις της δίκαιης ανάπτυξης, την παραγωγική προοπτική και την κοινωνική ανταποδοτικότητα». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός σε ημερίδα για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

Όπως είπε ο υπουργός, η στρατηγική της προώθησης εγχωρίως παραγομένων γενοσήμων και ο περιορισμός των εισαγωγών φαρμάκων, είναι κρίσιμη προτεραιότητα.  Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στην Ελλάδα ,  παρά την υπάρχουσα παραγωγική δυνατότητα , το 77% της εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται από φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών και το υπόλοιπο 23% από φάρμακα ελληνικών βιομηχανιών. Η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων που παράγονται στη χώρα και μπορούν να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στα συνήθη χρόνια νοσήματα , αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας  προτεραιότητα και υποχρέωση .  Τώρα πλέον χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επικοινωνιακής προβολής συνολικά των ποιοτικών ελληνικών γενοσήμων,  που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και θα αντιστρέψουν το σημερινό κλίμα αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας τους (στη μελέτη της PLANET ΤΟ 62% οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα γενόσημα). «Πάνω απ’όλα όμως,  για τη συστηματική επιλογή γενοσήμων, χρειάζεται ένα πλαίσιο θετικών κινήτρων για γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς, το οποίο αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε» τόνισε ο κ. Ξανθός.

Χρειάζεται ένα κρίσιμο χρονικό περιθώριο για την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων (καμιά έγκριση από την Επιτροπή Θετικής Λίστας πριν την διαπραγμάτευση αποδεκτής τιμής απο την Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ , ενιαίο και δίκαιο rebate βασισμένο στον όγκο πωλήσεων ,  αποτελεσματικός έλεγχος της ζήτησης , κλειστοί προϋπολογισμοί φαρμάκων ανά κλινική στα νοσοκομεία και ανα θεραπευτική κατηγορία στα εξωνοσοκομειακά, νοσοκομειακό συνταγολόγιο , συμφωνίες τιμών με βάση πωλήσεις και αποτελεσματικότητα κλπ), δίνοντας τη δυνατότητα τόσο της τήρησης των δημοσιονομικών στόχων και δεσμεύσεων της χώρας , όσο και της  κοινά αποδεκτής  αναμόρφωσης του ασφυκτικού  πλαισίου που έχει τεθεί.

«Το Υπουργείο Υγείας έχει τον  πολύ σημαντικό ρόλο του σχεδιασμού και  της υλοποίησης μιας  νέας εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής που θα «δίνει χώρο» στα ποιοτικά γενόσημα. Τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα , με κοινό στόχο τη βιώσιμη  αναπτυξιακή προοπτική της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας» ανέφερε ο κ. Ξανθός.

Σύμφωνα με τον υπουργό, κεντρικές προτεραιότητες της νέας πολιτικής στο χώρο του φαρμάκου είναι:

Η εγγυημένη πρόσβαση όλων των ανθρώπων , χωρίς διακρίσεις , στα αναγκαία φάρμακα ως κρίσιμος  όρος  για την καθολική κάλυψη υγείας.

Η ασθενοκεντρική οπτική και η μεγιστοποίηση του θεραπευτικού οφέλους.

Η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.

Η συγκράτηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα όρια του κλειστού προϋπολογισμού μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων και συνταγογραφικών «φίλτρων».

Η διασφάλιση «διαθέσιμου χώρου»  για την πραγματική φαρμακευτική καινοτομία μέσω ενός νέου μοντέλου «δίκαιων τιμών» και συστημάτων αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (HTA).

Η σταδιακή ανακούφιση των πολιτών από την ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο κόστος.

H εθνική και διακρατική διαπραγμάτευση τιμών με τις φαρμακευτικές εταιρείες  , ειδικά για τα ΦΥΚ και τα καινοτόμα φάρμακα – τώρα  είναι η 1η φορά που το Κράτος διαπραγματεύεται μέσω της Ειδικής Επιτροπής του ΕΟΠΥΥ προσιτές τιμές αποζημίωσης για μια κατηγορία ακριβών φαρμάκων (ηπατίτιδα C).

Η αναβάθμιση του εγκριτικού, ελεγκτικού και αναπτυξιακού ρόλου του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ.

Η προώθηση της κλινικής έρευνας στη χώρα  με γνώμονα την επιστημονική πρόοδο, την ασφάλεια των ασθενών και τη Δημόσια Υγεία.

Η στήριξη της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας στον τομέα του φαρμάκου.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου