Νέα εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Νέα εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα Νέα Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», συνολικού εμβαδού 200 m2 , δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τα Νέα Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία που επανασχεδιάστηκαν και ανακατασκευάστηκαν, περιλαμβάνουν δύο αίθουσες εξεταστηρίων, δύο αίθουσες κολποσκοπήσεων, γραφείο υποδοχής με χώρο αναμονής ασθενών, όπως επίσης και γραφεία ιατρών, μαιών, νοσηλευτριών με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.