Νέα θετική λίστα φαρμάκων

Νέα θετική λίστα φαρμάκων

Δημοσιεύθηκε ο Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (Θετική Λίστα) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται άμεσα σε ισχύ. (ΦΕΚ 2358/β’/29.7.2016).

Η λίστα αναμορφώθηκε μετά την τελευταία γενική ανακοστολόγηση στα φάρμακα που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά, αναπροσαρμόζοντας βάσει των νέων τιμών, τις τιμές αποζημίωσης που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του.

Η νέα θετική λίστα περιλαμβάνει το σύνολο των φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, σε 288 σελίδες, ομαδοποιημένα κατά θεραπευτική κατηγορία και μπορείτε να τη δείτε εδώ: fek-farmaka