Νέες οδηγίες για τις επισκέψεις των ασθενών στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ!

Νέες οδηγίες για τις επισκέψεις των ασθενών στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ!

Νέες οδηγίες που αφορούν τον επιτρεπόμενο αριθμό των ημερήσιων επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, εξέδωσε η Διοίκηση του Οργανισμού!

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστελε προς τους συμβεβλημένους γιατρούς:

1. Καθορίζεται ως μέγιστος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι (20) επισκέψεις, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της εξάντλησης του συνόλου των (200) επισκέψεων μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, καθώς και ως ελάχιστος χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), τα δεκαπέντε (15) λεπτά της
ώρας.

2. Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί καλούνται να δηλώσουν στο e-ΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους στο οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

Από την πλευρά τους οι ασφαλισμένοι πρέπει κατά την επικοινωνία με τουςσυμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, να δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία τους, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και Τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα.