Νέες προσλήψεις ιατρών σε εννέα νοσοκομεία

Νέες προσλήψεις ιατρών σε εννέα νοσοκομεία

Θέσεις ιατρών ΕΣΥ προκηρύσσονται σε εννέα νοσοκομεία της χώρας. Για τις παρακάτω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή προέρχονται από κράτη- μέλη της ΕΕ, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τίτλο αντίστοιχης με τη θέση της ιατρικής ειδικότητας και ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος. Ακολουθεί λίστα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις καθώς και τις ημερομηνίες λήξης αποδοχής αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα πρέπει να απευθύνονται στα τμήματα προσωπικού ή ανθρώπινου δυναμικού των συγκεκριμένων νοσοκομείων.

-Νοσοκομείο Κηφισιάς Άγιοι Ανάργυροι: Μία θέση Επιμελητή Β’ Παθολογικής Ανατομικής – Αιτήσεις μέχρι 14.9.2016.

-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Μία θέση Επιμελητή Β’ Παθολογικής Ογκολογίας – Μία θέση Επιμελητή Β’ Ρευματολογίας – Μία θέση Επιμελητή Β’ Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας – Αιτήσεις μέχρι 31.8.2016.

-Νοσοκομείο Τρίπολης: Μία θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής – Αιτήσεις μέχρι 7.9.2016.

-Νοσοκομείο Ξάνθης: Μία θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας – Αιτήσεις μέχρι 5.9.2016.

-Νοσοκομείο Φλώρινας: Μία θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής – Μία θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας – Αιτήσεις μέχρι 5.9.2016.

-Νοσοκομείο Πέλλας: Μία θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας – Αιτήσεις μέχρι 24.8.2016.

-Νοσοκομείο Δράμας: Μία θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας – Αιτήσεις μέχρι 31.8.2016.

-Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο: Μία θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας – Αιτήσεις μέχρι 13.9.2016.

-Νοσοκομείο Χαλκιδικής: Μία θέση Επιμελητή Β’ Παθολογίας – Αιτήσεις μέχρι 31.8.2016.