Νέο χαράτσι 25% στα καινοτόμα φάρμακα! Στον αέρα οι ασθενείς

Νέο χαράτσι 25% στα καινοτόμα φάρμακα! Στον αέρα οι ασθενείς

Με αιφνιδιαστική τροπολογία που ψήφισε το υπουργείο Υγείας αποφάσισε την αναδρομική επιβολή από 1/1/2017- τέλος εισόδου ύψους 25% στα νέα καινοτόμα φάρμακα που έρχονται στη χώρα μας και αποζημιώνονται.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης μιλώντας το πρωί στο συνέδριο του Health Daily για τις Πολιτικές του Καρκίνου δήλωσε τα εξής: «Τα νέα είναι πολύ άσχημα για τον κλάδο του φαρμάκου. Στη χώρα μας η εφαρμογή του νέου συστήματος αποζημίωσης 9-6-3 δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στις νέες θεραπείες, πολλώ δε μάλλον όταν το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζει να φέρει απόψε για ψήφιση στη Βουλή νέα τροπολογία, η οποία προβλέπει την αναδρομική επιπλέον επιβάρυνση με 25% τέλος εισόδου με ισχύ από 1/1/2017 για όλα τα νέα φάρμακα που αποζημιώνονται. Πρόκειται για μία απόφαση, η οποία αναμένεται να πλήξει σοβαρά τον κλάδο και να έχει μεγάλες συνέπειες στις φαρμακευτικές εταιρείες και τον ασθενή στην Ελλάδα».

Πρόεδρος_ΣΦΕΕ_Πασχάλης_Αποστολίδης

Επιπλέον τόνισε ότι οι ασθενείς πλέον μπορεί να περιμένουν έως 2,5 χρόνια για να έχουν πρόσβαση στα νέα φάρμακα. Παράλληλα, η συνεισφορά των φαρμακευτικών εταιριών αυξάνεται συνεχώς, 1 στα 3 φάρμακα προσφέρεται δωρεάν, εξαντλώντας τα ήδη ξεπερασμένα όρια τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση συνεπώς για την προστασία της απρόσκοπτης πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες και αναγκαίες θεραπείες είναι η υλοποίηση των απαραίτητων δομικών μεταρρυθμίσεων όπως, η σύσταση φορέα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), η πλήρης λειτουργία Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, η υποχρεωτική εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών, η αύξηση διείσδυσης των γενοσήμων καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης» τόνισε ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ.