Νέο φαρμακευτικό σκεύασμα για τη χρόνια ηπατίτιδα C

Νέο φαρμακευτικό σκεύασμα για τη χρόνια ηπατίτιδα C

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων  χορήγησε έγκριση άδειας κυκλοφορίας στο συνδυασμό σοφοσμπουβίρης (400 mg)/βελπατασβίρης (100mg) (εμπορική ονομασία EPCLUSA®), το πρώτο παν-γονοτυπικό θεραπευτικό σχήμα ενός δισκίου για την θεραπεία ενηλίκων με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV), γονοτύπων 1-6.

Η χορήγηση του συνδυασμού σοφοσμπουβίρης/βελπατασβίρης (εν συντομία SOF/VEL) για 12 εβδομάδες, εγκρίθηκε για ασθενείς χωρίς κίρρωση ή με αντιρροπούμενη κίρρωση (σταδίου Α κατά Child-Pugh) και σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη (RBV) για ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση (σταδίου B ή C κατά Child-Pugh).Ο συνδυασμός SOF/VEL είναι επίσης η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία ενός δισκίου για τη θεραπεία  ασθενών με HCV γονοτύπων 2 και 3, χωρίς ανάγκη  ριμπαβιρίνης. Οι θεράποντες ιατροί έχουν επίσης την δυνατότητα να εξετάσουν την προσθήκη RBV σε ασθενείς με λοίμωξη γονοτύπου 3 και αντιρροπούμενη κίρρωση.

Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται μετά από ταχεία διαδικασία αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η οποία ακολουθείται για  φαρμακευτικά προϊόντα με αναμενόμενο  μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία, επιτρέπει δε την εμπορική διάθεση του συνδυασμού της θεραπείας και στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχήμα SOF/VEL είναι η τρίτη θεραπευτική αγωγή της Gilead με βάση την σοφοσμπουβίρη που λαμβάνει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμακων για την θεραπεία της Χρόνιας Ηπατίτιδας C. Οι θεραπείες με βάση την σοφοσμπουβίρη συστήνονται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για όλους τους γονότυπους του HCV και για όλους τους βαθμούς βαρύτητας της νόσου. Σήμερα,  έχει συνταγογραφηθεί θεραπεία με βάση την σοφοσμπουβίρη, σχεδόν σε ένα εκατομμύριο ασθενείς παγκοσμίως.

«Ο βασισμένος στη σοφοσμπουβίρη συνδυασμός SOF/VEL προσφέρει στην πλειονότητα των ασθενών μια επιλογή υψηλής αποτελεσματικότητας και ανοχής, η οποία είναι ελεύθερη αναστολέα πρωτεάσης και ριμπαβιρίνης. Για πρώτη φορά έχουμε μια ολοκληρωμένη θεραπευτική επιλογή ενός δισκίου που λαμβάνεται μια φορά την ημέρα και δρα κατά όλων των γονοτύπων, συμπεριλαμαβανομένου και του γονότυπου 3, ο οποίος συχνά είναι ο λιγότερο ανταποκρινόμενος  στη θεραπεία», δήλωσε ο Stefan Zeuzem, Καθηγητής Ιατρικής και Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο J.W. Goethe στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας και ερευνητής στις μελέτες ASTRAL-1, 2 και 3. «Η έγκριση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην θεραπεία της HCV λοίμωξης και είναι ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειές μας για την εξάλειψη της νόσου στην Ευρώπη» πρόσθεσε ο ίδιος.