Το νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που προωθεί το υπουργείο Υγείας

Το νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που προωθεί το υπουργείο Υγείας

Για το Υπουργείο Υγείας, η στρατηγική απάντηση στην υγειονομική κρίση, στην καθολική κάλυψη και αξιόπιστη φροντίδα του πληθυσμού και στην επιστημονικά τεκμηριωμένη άσκηση της ιατρικής, είναι η ΠΦΥ ως πυλώνας ενός αναβαθμισμένου Δημόσιου Συστήματος Υγείας. «Αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που εκκρεμεί στην  Υγεία, την οποία οφείλουμε με όραμα, σοβαρό σχέδιο και μελετημένα βήματα να προωθήσουμε και να υλοποιήσουμε σταδιακά» δήλωσε σε διημερίδα για την ΠΦΥ ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Σύμφωνα με τον υπουργό, κεντρικά στοιχεία του νέου μοντέλου ΠΦΥ είναι η αποκεντρωμένη δημόσια δομή  ΠΦΥ ( τοπική μονάδα υγείας ή ιατρείο γειτονιάς) , ο οικογενειακός γιατρός και η διεπιστημονική ομάδα υγείας που έχουν στην ευθύνη τους συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς. Επίσης, οι τομεοποιημένες υπηρεσίες και ο κοινοτικός προσανατολισμός τους, η ολιστική φροντίδα υγείας ( από την πρόληψη και τους εμβολιασμούς μέχρι τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση των χρονίων νοσημάτων, την παραπομπή στα άλλα επίπεδα του Συστήματος και την αποθεραπεία-αποκατάσταση).

Όπως είπε ο κ. Ξανθός, πρόκειται στην κυριολεξία για αλλαγή παραδείγματος στο χώρο της Υγείας : από την αρρύθμιστη , αποσπασματική και ανεξέλεγκτη αγορά  στην οργανωμένη και συνεχή φροντίδα και από τη στενά θεραπευτική-επιδιορθωτική λογική του συστήματος στην ενίσχυση της πρόληψης της νόσου και της αγωγής υγείας. Είναι φανερό ότι αυτή η αλλαγή παραδείγματος απαιτεί αλλαγή κουλτούρας , συνείδησης και συμπεριφοράς τόσο από τη πλευρά των γιατρών και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας , όσο και από την πλευρά των ασθενών και των εκπροσωπήσεων τους. Φυσικά χρειάζονται κοινωνικές συμμαχίες , αξιόπιστα βήματα , συνέργειες με την Αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές της υπηρεσίες , προσπάθεια να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Πάνω απ’ όλα όμως  χρειάζεται εφαρμοσμένη προοδευτική πολιτική  υγείας που αλλάζει τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες του χθές από τη σκοπιά των επιδημιολογικά τεκμηριωμένων αναγκών των πολιτών και όχι μόνο από τη σκοπιά των καλώς νοούμενων συμφερόντων των υγειονομικών» τόνισε ο υπουργός.

Παράλληλα με την προετοιμασία της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ που θα υλοποιηθεί σταδιακά – ξεκινώντας από 4 αστικές περιοχές της χώρας – και θα προχωρήσει με προσεκτικά και σίγουρα βήματα,  φροντίζουμε ταυτόχρονα να ενισχύουμε και να νοικοκυρεύουμε τις σημερινές δομές, υπογράμμισε ο κ. Ξανθός, λέγοντας πως «έχουμε ήδη κερδίσει πάνω από 3 εκ.ευρώ το χρόνο από την μεταστέγαση δομών του ΠΕΔΥ σε ιδιόκτητα κρατικά κτήρια». Προωθείται επίσης η συγκεντροποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων και η λειτουργία εργαστηρίων αναφοράς σε κάθε ΥΠΕ που θα εξυπηρετούν πληρέστερα τα περιφερειακά εργαστήρια και τους ασφαλισμένους-ανασφάλιστους.

Την ίδια ώρα, όπως είπε ο υπουργός, «ενισχύουμε με επικουρικούς γιατρούς τις δομές της ΠΦΥ ( ΚΥ-ΠΕΔΥ) , εξισώσαμε βαθμολογικά και μισθολογικά τους γιατρούς ΠΑΑ του ΠΕΔΥ με τους γιατρούς ΕΣΥ , ετοιμάζουμε νομοθετική ρύθμιση για την ενιαιοποίηση του εργασιακού καθεστώτος των  πολλών ταχυτήτων των γιατρών του ΠΕΔΥ». Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα 24ωρης εφημερίας ορισμένων δομών του ΠΕΔΥ ,  συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση των ΤΕΠ στην εφημερία.