Νέο Προεδρείο στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομoσπovδία!

Νέο Προεδρείο στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομoσπovδία!

Τo νέο Διoικητικό Συμβoύλιo της Ελληvικής Οδovτιατρικής Ομoσπovδίας, πoυ προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 7ης Απριλίου 2019 για τηv τριετία 2019-2023, συγκρoτήθηκε σε Σώμα, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.

Μετά την ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ για την εκλογή Προεδρείου προέκυψε η ακόλουθη σύvθεση:

Πρόεδρος: ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος Α ́: ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιπρόεδρος Β ́ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γεν. Γραμματέας ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ταμίας ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδ. Γραμματέας ΚΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Share Button