Ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει παλιά χρέη!

Ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει παλιά χρέη!

Τροπολογία για να χρηματοδοτηθεί ο ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να εξοφλήσει παλαιές οφειλές τις οποίες «κληρονόμησε» από τη συνένωση των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα σε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,  ο ΕΟΠΥΥ θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί, στις 30 Απριλίου 2016, προς τα φαρμακεία, ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, κλπ), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, κλπ.

Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ που αφορούν τα έτη, πριν τις 31-12-2012, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30 Απριλίου 2016, για την εξόφληση των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό τα έτη 2016 και 2017, περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ).