Ο «Προμηθέας» με γιατρούς στα μικρονήσια του βορείου Αιγαίου

Ο «Προμηθέας» με γιατρούς στα μικρονήσια του βορείου Αιγαίου

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
7 Ιουνίου στη Σαμοθράκη
8 Ιουνίου στον Άγιο Ευστράτιο
9 Ιουνίου στα Ψαρά
10 Ιουνίου στους Φούρνους
11 Ιουνίου στους Λειψούς.