Οδηγίες για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Οδηγίες για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Μπήκε σε εφαρμογή η νέα εγκύκλιος για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο σύστημα Υγείας. Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες του ΕΣΥ γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού για τους δικαιούχους του άρθρου. Παράλληλα, η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται επίσης απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα καταρχήν με τα οριζόμενα, δηλαδή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους.

Θα γίνεται εξέταση αιτήσεων ανασφάλιστων ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, αποκλειστικά για την έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και δεν θα εκδίδονται πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας

Ακόμη, θα γίνεται διασταύρωση της αξίας ακίνητης περιουσίας μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων βάσει των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ. Ειδικά για τις καταθέσεις, ο έλεγχος θα γίνεται προς το παρόν βάσει της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους.

Με το νέο πλαίσιο, το δικαίωμα στη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη χορηγείται κατά κανόνα σε άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα. Έμμεσο δικαίωμα στα μέλη οικογένειας δίνεται μόνο σε τρεις περιπτώσεις (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δικαιούχοι άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, κάτοχοι ή όσοι είχαν καταθέσει αίτημα για βιβλιάριο ανασφαλίστου). Ως εκ τούτου, θα είναι συχνό το φαινόμενο να κατατίθενται αιτήσεις στις οποίες τα μέλη της οικογένειας μπορεί να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία.

Πραγματοποιείται ακόμη έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης των υπόλοιπων μελών. Σε περίπτωση υπέρβασης εισοδήματος, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

Τέλος η ισχύς της θετικής απόφασης έχει διάρκεια ένα έτος ή έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου δικαιολογητικού εγγράφου. Εφόσον το αντίστοιχο δικαιολογητικό δεν έχει ημερομηνία λήξης, η απόφαση εκδίδεται για ένα έτος.