Όλες οι εξελίξεις της Οδοντιατρικής στο 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Όλες οι εξελίξεις της Οδοντιατρικής στο 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Όλες οι νέες τεχνικές που σχετίζονται με την Επανορθωτική Οδοντιατρική , τις Απεικονιστικές τεχνικές, τις Χειρουργικές προσεγγίσεις και την Προληπτική διάσταση και εφαρμογές  της Οδοντιατρικής Επιστήμης θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του 36ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας  σε  συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, που θα ξεκινήσει την Πέμπτη 10 Νοέμβρη 2016, στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Στο Συνέδριο θα γίνουν πολλές επιστημονικές παρουσιάσεις οπως για τις επιπτώσεις της Γήρανσης του πληθυσμού στην παροχή υπηρεσιών Στοματικής Υγείας, την Παχυσαρκία, τον Καρκίνο, τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, την κατανάλωση  Σακχαρωδών, αλλά και τις σύγχρονες  απαιτήσεις περί Αισθητικής του Στόματος και της περιστοματικής περιοχής, τις Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες Κατασκευών, Υπηρεσιών και Υποστήριξης, την Ασφάλεια του Ασθενούς και του Περιβάλλοντος, τις επίκαιρες Απεικονιστικές Τεχνικές και την αξιοποίησή τους. Επίσης,  θα παρουςιαςτούν η Επαγγελματικά Ορθή και Αποδοτική λειτουργία των Οδοντιατρικών Εγκαταστάσεων καθώς και  οι νέες προοπτικές και δυνατότητες στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος (κατ΄οίκον νοσηλεία, ενδοφλέβια νάρκωση, χρήση υαλουρονικού οξέως και Botox στα οδοντιατρεία, εναλλακτικές μέθοδοι – βελονισμός, εφαρμογές ομοιοπαθητικής  και  προϋποθέσεις  για Οδοντιατρικό Τουρισμό.

Στο Συνέδριο παρουσιάζονται περισσότερες από 350  επιστημονικές  εργασίες με τη μορφή των Ελεύθερων ανακοινώσεων, Στρογγυλών Τραπεζιών και Εισηγήσεων και δίνεται η δυνατότητα, για πρώτη φορά, να  προσφερθεί  συμπυκνωμένη γνώση στους Συνέδρους, μέσω Κλινικών Φροντιστηρίων και Πρακτικών Σεμιναρίων, τα οποία , όπως και όλες οι άλλες επιστημονικές ενότητες του συνεδρίου, μοριοδοτούνται, μέσω του συστήματος   Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων.