Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αύξηση κύκλου εργασιών το α’ τρίμηνο του 2016

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αύξηση κύκλου εργασιών το α’ τρίμηνο του 2016

Αύξηση κατά 4,1% συγκριτικά με το 2015 παρουσίασε κατά το α’ τρίμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 59 εκ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση και ανήλθαν  σε 10,4 εκ.ευρώ, έναντι κερδών 6,7 εκ. ευρώ το 2015.

Από το ΥΓΕΙΑ διευκρινίστηκε πάντως ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 2016 και 2015,  έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back)  κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.