Η παχυσαρκία συνδέεται με εξασθένηση της γνωσιακής λειτουργίας

Η παχυσαρκία συνδέεται με εξασθένηση της γνωσιακής λειτουργίας

Βρετανοί ερευνητές βρήκαν πως υπέρβαροι νεαροί ενήλικες μπορεί να έχουν φτωχότερη επεισοδιακή μνήμη ή μια εξασθενημένη ικανότητα να θυμούνται γεγονότα του παρελθόντος, σε σχέση με τους συνομηλίκούς τους με φυσιολογικό βάρος.

Τα ευρήματα αυτά δημοσιεύτηκαν στο “The Quarterly Journal of Experimental Psychology” και αφορούσαν τη μελέτη 50 συμμετεχόντων ηλικίας από 18 έως 35 ετών, με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) που κυμαινόταν από 18 έως 31 kg/m2.

Φάνηκε λοιπόν, ότι παρόλο το νεαρό της ηλικίας, τα άτομα με υψηλότερο ΔΜΣ είχαν χειρότερες επιδόσεις σε μια δοκιμασία μνήμης. Παρά το γεγονός ότι είναι μόνο μια μικρή μελέτη, τα αποτελέσματά της υποστηρίζουν τα υπάρχοντα ευρήματα σε μεγαλύτερες ηλικίες, ότι η αύξηση του σωματικού βάρους μπορεί να σχετίζεται με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και την ικανότητά του να εκτελεί βέλτιστα ορισμένα γνωστικά έργα.