Το πανευρωπαϊκό πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων στη Συνέλευση της EAHP

Το πανευρωπαϊκό πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων στη Συνέλευση της EAHP

Η πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες ασθένειες στη φαρμακευτική θεραπεία τους, το πρόβλημα  της μικροβιακής αντίστασης στα αντιβιοτικά και το πανευρωπαϊκό  πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων θα απασχολήσουν την 46η Γενική Συνέλευση  της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (European  Association  of Hospital  Pharmacists- EAHP ), που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Πράγα.

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν ακόμη η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία του ασθενή απο ψευδεπίγραφα φάρμακα, αλλά και η ανάγκη  για θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού και ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης  που θα διευκολύνει την δυνατότητα για κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ  των Χωρών  της ΕΕ.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και σε αυτή συζητούνται και λαμβάνονται  αποφάσεις  για σημαντικά θέματα που αφορύν την άσκηση της Νοσοκομειακής  Φαρμακευτικής και επηρεάζουν τις φαρμακευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται  στη ΓΣ από την πρόεδρο  της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) Δέσποινα  Μακριδάκη και από το μέλος του ΔΣ Μαρίνο Πετρόγγονα.

Σημειώνεται πως η EAHP εκπροσωπεί περίπου 18.000 Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς από 34 Χώρες  της Ευρώπης. Βασική  μέριμνα της EAHP είναι η ασφάλεια του ασθενή και για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει  αναπτύξει πολλές δράσεις, με βασικότερη την προώθηση της Πανευρωπαϊκής Διακήρυξης για τους νοσοκομειακούς  φαρμακοποιούς, που στοχεύει να αναπτύξει τον τρόπο άσκησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής προς όφελος του ασθενή.