Παράταση για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Παράταση για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Επειτα από αίτημα της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, εγκρίθηκε η παράταση για 1 μήνα του ομαδικού συμβολαίου της ασφάλισης ζωής και ατυχήματος  για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αεροδιακομιδών.

Επομένως, το προσωπικό του ΕΚΑΒ θα εξακολουθήσει να καλύπτεται ασφαλιστικά μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου που θα κατατεθεί εντός του επόμενου μήνα στη Βουλή στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση που προβλέπει την εξαίρεση των παροχών που αφορούν την ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ από τις ρυθμίσεις του ν. 4336/2015.

Με αυτό τον τρόπο, το υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, έχοντας πάντα ως στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες  και τις καθυστερήσεις που προκύπτουν στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του νομοθετικού έργου της Βουλής, διευθέτησε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.

Σημειώνεται ότι στην νομοθετική ρύθμιση που επίκειται, επιλύονται και άλλα χρονίζοντα προβλήματα του ΕΚΑΒ όπως η επαναφορά της χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης για το προσωπικό που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα και η αποζημίωση για την προμήθεια στολής.