Παράταση θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

Παράταση θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με ανάληψη υπηρεσίας από 1/1/2016 εντάσσονται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η μισθοδοσία τους θα καλυφθεί για 2 έτη. Πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά του Ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία και όχι στη Πρωτοβάθμια.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα πρέπει να ενημερώσουν τους Διοικητές των Νοσοκομείων να μη διαγράψουν από τα μητρώα μισθοδοτούμενων τους ιατρούς των οποίων οι συμβάσεις ήταν ετήσιες και λήγουν μετά την 1/1/2017. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.82 του ν.4445/16 (ΦΕΚ 236Α), η θητεία των επικουρικών ιατρών που υπηρετούν στους Νομούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης και είχε οριστεί για ένα (1) έτος, παρατείνεται αυτοδίκαια για ακόμη ένα 1 έτος εφόσον ενταχθεί η μισθοδοσία σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Επισημαίνουμε ότι εντάσσονται στο Πρόγραμμα οι ιατροί που ανέλαβαν υπηρεσία από 1/1/2016 και παραμένουν ενεργείς (άρα αφορά τις διετείς κτλ και όσες λήγουν μετά την 1/1/17). Ιατροί που δεν επιθυμούν την παράταση της σύμβασή τους θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή δήλωση και δε θα τους επιβληθεί η ποινή των 2 ετών της παραίτησης.

Όσον αφορά τη διαδικασία της πληρωμής των γιατρών αυτών, θα δημιουργηθεί διακριτός κωδικός και τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος θα επιχορηγείται από τα χρήματα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας.