Περικοπές εφημεριών σε Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία

Περικοπές εφημεριών σε Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία

Περικοπές εφημεριών σε Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου καταγγέλλουν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί ζητούν την ανάκληση της απόφασης, την πληρωμή των εφημεριών του 2015 και την κάλυψη των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΠΙΣ επισημαίνεται ότι: «Τέτοιες αποφάσεις στο μέσο της τουριστικής περιόδου δημιουργούν προβλήματα στα ήδη φορτωμένα από πολίτες νησιά μας, με αποτέλεσμα να θίγεται η περίθαλψη και να εξουθενώνονται οι γιατροί”, επισημαίνει ο ΠΙΣ. Σημειώνει επίσης,  ότι “η έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και πόρων δεν πρέπει να γίνει η αιτία, ώστε να δυσχεραίνουμε τον τουρισμό και το ήδη επιβαρυμένο έργο των γιατρών, μειώνοντας επιπλέον το κίνητρο προσέλευσης νέων γιατρών στα νησιά μας, που τόσο το έχουμε ανάγκη».

ΟΕΝΓΕ και ΠΙΣ ζητούν την αναθεώρηση της απόφασης της 2ης ΥΠΕ για περικοπή εφημεριών στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, την κάλυψη των κενών θέσεων σε νησιά με μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και την καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών του 2015, σε όλους τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων, χωρίς περικοπές.