Ποιες είναι οι πιο συχνές βλάβες του στόματος στους ασθενείς με HIV λοίμωξη;

Ποιες είναι οι πιο συχνές βλάβες του στόματος στους ασθενείς με HIV λοίμωξη;

Στο βλενογόννο του στόματος των HIV θετικών ατόμων εμφανίζονται κατά την πορεία της λοίμωξης πολλές βλάβες. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τόσιο, Επίκουρο Καθηγητή στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, «ορισμένες από αυτές τις βλάβες είναι αρκετά συχνές, αποτελούν την πρώτη κλινική εκδήλωση της HIV λοίμωξης σε ένα άτομο που δεν γνωρίζει πως είναι HIV θετικό και επειδή κατά κανόνα είναι εμφανείς και θορυβώδεις οδηγούν τον ασθενή στο να αναζητήσει οδοντιατρική βοήθεια».

Σύμφωνα με τον κ. Τόσιο, η αναγνώρισή τους από τον οδοντίατρο οδηγεί στη διάγνωση της HIV λοίμωξης με προφανή οφέλη για τον οδοντίατρο, τον ασθενή και την κοινότητα. Οι βλάβες αυτές χαρακτηρίζονται ως πρώιμοι κλινικοί δείκτες είναι η καντιντίαση, η τριχωτή λευκοπλακία, νοσήματα του περιοδοντίου, το σάρκωμα Kaposi και το λέμφωμα του στόματος. Παράλληλα, η αναγνώριση βλαβών του στόματος παρέχει σημαντικές πληροφορίες τόσο για την πρόγνωση της νόσου και ιδιαίτερα την εξέλιξη της HIV λοίμωξης σε AIDS, όσο και στην παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής.

Καντιντίαση

Η καντιντίαση του στόματος έχει αξιολογηθεί ως «η νόσος του νοσούντος» και η εμφάνισή της στο στόμα εγείρει την υποψία για HIV λοίμωξη, σε περίπτωση που ο ασθενής δεν αναφέρει άλλο προδιαθεσικό παράγοντα για ανάπτυξη καντιντίασης, όπως λήψη αντιβιοτικών, ανοσοκατασταλτική αγωγή, αιματολογική κακοήθεια, μη ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη, ακτινοθεραπεία κεφαλής-τραχήλου, κ.α.

Η επίπτωση της καντιντίασης στο στόμα κυμαίνεται από 9% έως 90% και περισσότερο, ανάλογα με το στάδιο, την ηλικιακή ομάδα (παιδιά – ενήλικες), το φύλο (οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες), τις έξεις (καπνιστές – μη καπνιστές), τη στοματική υγιεινή, την τυχόν συνύπαρξη ξηροστομίας, την οδό μετάδοσης και την αντιρετροϊκή αγωγή.

Γενικά, κατά μέσο όρο, η επίπτωση της καντιντίασης, σε ασθενείς με AIDS, ανέρχεται στο 75%, ενώ σε HIV οροθετικούς ασθενείς, σε οποιοδήποτε στάδιο, η επίπτωση της καντιντίασης φθάνει το 35%.

Η καντιντίαση μπορεί να αποτελεί το πρώτο σημείο της HIV λοίμωξης, το οποίο, εφόσον αναγνωριστεί, θα οδηγήσει σε πρώϊμη διάγνωση της HIV οροθετικότητας.

Σάρκωμα Kaposi

To σάρκωμα Kaposi είναι η πιο συχνή κακοήθεια σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Αποτελεί συχνά την πρώτη εκδήλωση AIDS σε ομοφυλόφιλους άνδρες.

Στις διάφορες μελέτες, η επίπτωση του σαρκώματος Kaposi έχει υπολογιστεί μεταξύ 15% και 33%. Περίπου το 21% των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών με AIDS έχουν σάρκωμα kaposi.

Το σάρκωμα Kaposi έχει σχετιστεί με την μετάδοση με την σεξουαλική οδό. Είναι πολύ πιο συχνό σε άνδρες από ότι σε γυναίκες, ενώ σε παιδιά παρατηρείται σπάνια. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πλάκες, οζίδια και μάζες με ευρεία βάση, με ερυθρό έως ερυθροϊώδες ή φαιό χρώμα, συνήθως σε πολλές εστίες. Το σάρκωμα Kaposi στο στόμα θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τους συνήθεις φλεγμονώδεις, αντιδραστικούς όγκους των ούλων.