ΠΙΣ: Αντίθετος με τον ΕΟΠΠΥ για τους Οικογενειακούς Ιατρούς

ΠΙΣ: Αντίθετος με τον ΕΟΠΠΥ για τους Οικογενειακούς Ιατρούς

Την αντίθεσή του με την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς ιατρούς εκφράζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ο Π.Ι.Σ. τη θεωρεί απαξιωτική για την ιατρική λειτουργία. Επίσης, είναι της άποψης ότι αφήνει ακάλυπτο μεγάλο μέρος του πληθυσμού με κινδύνους για την περίθαλψή του.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για την πρόσληψη οικογενειακών ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγων και Παιδιάτρων, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. κατά την ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη, στη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου 2017, του είχε επισημάνει τις θέσεις του ιατρικού κόσμου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις. Ειδικότερα, είχε ζητήσει:

– Συλλογική σύμβαση με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και τον Π.Ι.Σ. με ελεύθερη επιλογή ιατρού, κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή, αξιοποίηση όλου του ιατρικού δυναμικού και ενδυνάμωση του Οργανισμού με νέους ιατρούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι από το Σύστημα.
– Κάλυψη της περίθαλψης του συνόλου του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Αυτό – είχε τονιστεί – αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση. Καμία απόφαση, που λαμβάνεται κατά παρέκκλιση των θέσεων των Συλλογικών Οργάνων, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ωστόσο, οι θέσεις του ΕΟΠΥΥ παρέμειναν αμετακίνητες. Διαπραγμάτευση με τέτοιους όρους δεν μπορούσε ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η επίκληση των δεσμεύσεων των μνημονίων δεν μπορεί να απαξιώνει την ιατρική λειτουργία, αλλά και να δημιουργεί πιθανούς κινδύνους για την περίθαλψη των ασθενών.

Πάγια αντιμισθία σε χαμηλά επίπεδα στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου, με μεγάλες λειτουργικές δαπάνες, σε συνδυασμό με την αυξημένη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, σημαίνει μηδαμινό ή και αρνητικό καθαρό εισόδημα.

Οι προϋποθέσεις του ωραρίου λειτουργίας των οικογενειακών ιατρών για τους ασφαλισμένους, δεν αφήνουν περιθώρια ελεύθερου χρόνου για ασθενείς, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν ιδιωτικά.

Η κατάργηση της ελεύθερης επιλογής, αποτελεί επίσης περιορισμό, ο οποίος αντίκειται στην αρχή της ελεύθερης βούλησης του ασθενή και δημιουργεί επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της περίθαλψης.

Ο Π.Ι.Σ. ζητεί από τον ΕΟΠΥΥ και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αναστείλει την προκήρυξη αυτή και να δει τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, δεδομένου ότι πολλές γεωγραφικές περιοχές της ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας μένουν ακάλυπτες. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπίζουν την ιατρική λειτουργία όχι με λογιστικά κριτήρια, αλλά με όρους ασφάλειας και αξίωσης.

Καλούν τους ιατρούς να δουν με μεγάλη προσοχή την απαξιωτική αυτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις συνέπειες που προκαλεί στην λειτουργία τους.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με αίσθημα ευθύνης προειδοποιεί ότι η προκήρυξη αυτή είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Οι πολίτες θα έρθουν αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις όπως είναι η έλλειψη ιατρών, φαρμάκων και απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων.

Να σημειωθεί ότι το θέμα εξετάζεται από την Νομική Υπηρεσία του Π.Ι.Σ. καθώς και η πιθανότητα να επιλεγεί η δικαστική οδός για την προκήρυξη.
Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. εκφράζει για άλλη μια φορά την απογοήτευσή του για την εφαρμογή ανάλογων μνημονιακών μέτρων θεωρώντας σίγουρη την αποτυχία τους.