ΠΙΣ: Σε οριακή κατάσταση τα ιατρεία και τα μικρά διαγνωστικά εργαστήρια από τα κουρέματα του ΕΟΠΥΥ

ΠΙΣ: Σε οριακή κατάσταση τα ιατρεία και τα μικρά διαγνωστικά εργαστήρια από τα κουρέματα του ΕΟΠΥΥ

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται εκατοντάδες μικρά ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια σε όλη τη χώρα εξαιτίας των εξαντλητικών «κουρεμάτων» που κάνει ο ΕΟΠΥΥ στα εισοδήματά τους, αναφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και συνεχίζει:

”Πρόκειται για το περιβόητο clawback που στραγγαλίζει τα μικρά ιατρεία και εργαστήρια και στερεί περίπου το 70% των εισοδημάτων των γιατρών και των διαγνωστικών εργαστηρίων. Γι’ αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί επιβεβλημένη τη γενναία διαγραφή μεγάλου μέρους του clawback των προηγουμένων ετών.

Και αυτό διότι η συσσώρευση των προηγούμενων clawback, μαζί με το 70% του τρέχοντος, έχουν επιφέρει στραγγαλισμό, κυρίως των μικρών και μεσαίων διαγνωστικών μονάδων.

Μέτρα για τον περιορισμό του clawback ή και την κατάργησή του έχουν κατά καιρούς προταθεί. Όμως όχι μόνο δεν έχουν βρει την κατάλληλη εφαρμογή, αλλά μέχρι την πιθανή υλοποίησή τους είναι βέβαιο ότι, μαζί με τη σχεδιαζόμενη θέσπιση των λεγόμενων ποιοτικών κριτηρίων που σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, θα αφορούν πια μόνον τους λίγους εναπομείναντες Ομίλους.

Στις συνθήκες πρωτοφανούς ακρίβειας που επικρατεί στις ημέρες μας, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ασφυκτική.

Η λύση που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ανταποκρίνεται στις δημιουργηθείσες συνθήκες και στη λογική ενός μη εξυπηρετούμενου χρέους. Η λύση αυτή είναι η γενναία διαγραφή μεγάλου μέρους του clawback προηγουμένων ετών, μαζί με την επίσπευση όσων προτάσεων έχουν υπάρξει προς το υπουργείο από τα θεσμικά όργανα και τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.”