Πλήρης επιβεβαίωση του iatronea.gr για το θέμα Πολάκη

Πλήρης επιβεβαίωση του iatronea.gr για το θέμα Πολάκη

Από εχθές το iatronea.gr έθεσε με άρθρο το ερώτημα κατά πόσο ο κ. Πολάκης είχε δικαίωμα να χειρουργήσει στο νοσοκομείο Σαντορίνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με σημερινή επιστολή που απηύθυνε στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά έθεσε θέμα σχετικά με τη νομιμότητα της επέμβασης που πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και ιατρός Χειρουργός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Π. Πολάκης στο Νοσοκομείο Σαντορίνης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, ανακύπτει ενδεχόμενα ζήτημα παράβασης της διάταξης του άρθρου 81 παρ. 3 του Συντάγματος που ρητά ορίζει ότι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών αναστέλλεται κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. Επιπλέον τίθεται ζήτημα νομιμότητας ενόψει του ότι το Νοσοκομείο Σαντορίνης έχει με νόμο ενταχθεί στο ΕΣΥ και δεν είναι ιδιωτική κλινική, άρα δεν μπορούν ιδιώτες ιατροί να ασκούν ιδιωτικό έργο εντός αυτού. Ενώ τέλος προκύπτει και θέμα παράλειψης εκ μέρους του κ. Πολάκη σχετικής ενημέρωσης του κατά τόπου αρμόδιου Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν, απευθύνονται με κοινοποίηση της παραπάνω επιστολής, και στον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον κ. Υπουργό Υγείας αναμένοντας τις δικές τους ενέργειες και θέσεις.