Πληρωμές σε διαγνωστικά κέντρα προωθεί ο ΕΟΠΥΥ

Πληρωμές σε διαγνωστικά κέντρα προωθεί ο ΕΟΠΥΥ

Eνημέρωση για το σύνολο των πληρωμών αλλά και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ταμείων προ ΕΟΠΥΥ έλαβε το Προεδρείο του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων) από την ηγεσία του Οργανισμού.

Τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙΚ ενημερώθηκαν πως οι διεργασίες εκκαθάρισης των απαιτήσεων του κλάδου, μηνός Φεβρουαρίου, εκτιμάται ότι μέχρι τις 15/08 θα έχει καταβληθεί στο σύνολο των παρόχων.

Επίσης, οι διεργασίες για την εκκαθάριση των απαιτήσεων του κλάδου, μηνός Μαρτίου, έχουν ξεκινήσει και αναμένεται ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα έχει καταβληθεί στο σύνολο των παρόχων.

Αναφορικά με το θέμα των ενστάσεων που μπορεί να υποβάλει κάποιος πάροχος σε περίπτωση που κατά τη διεργασία ελέγχου του λογαριασμού του προκύψουν απορρίψεις παραπεμπτικών, η Διοίκηση του Οργανισμού πληροφόρησε ότι εργάζεται επί της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων για την ταχύτερη επίλυσή τους. Ευελπιστούν ότι η προσπάθεια αυτή θα υλοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να εκδίδεται η απόφαση εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ενστάσεως.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των απορρίψεων εξαιτίας έλλειψης υπογραφής του ασφαλισμένου στο παραπεμπτικό, ο πάροχος οφείλει να υποβάλει ένσταση συνοδευόμενη με ένα εκ των τριών κατωτέρω στοιχείων:

  1. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της συμμετοχής του ασφαλισμένου
  2. Φωτοαντίγραφο των απαντήσεων των εξετάσεων του ασφαλισμένου
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ότι διενήργησε τις εξετάσεις
  4. Αναφορικά με το θέμα των καθυστερήσεων εκκαθάρισης των λογαριασμών σε κάποιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.), εκδόθηκε η πληροφόρηση ότι υπάρχει ένας ανασχεδιασμός της λειτουργίας του ελεγκτικού μηχανισμού του Οργανισμού. Ο ανασχεδιασμός αυτός προβλέπει ότι, μέσω της διαδικασίας ψηφιοποίησης των παραπεμπτικών, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και εκκαθάρισής τους από διαφορετική ΠΕ.ΔΙ. από αυτό που κατατέθηκαν. Συγχρόνως, βάσει του νέου σχεδιασμού, προβλέπεται ότι το σύνολο των υποβολών θα ισομοιράζεται για έλεγχο και εκκαθάριση μεταξύ των στελεχών του Οργανισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, που είναι επιφορτισμένο με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του νέου σχεδιασμού προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/10/2016.
  5. Όσον αφορά τέλος στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών πρόκειται να ξεκινήσει το μήνα Σεπτέμβριο για το σύνολο των Ταμείων που πέρασαν στον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου και του Οίκου Ναύτου.