ΠΟΕΔΗΝ: Το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν διαθέτει χρήματα να αγοράσει αντιδραστήρια στο ΚΕΔΥ

ΠΟΕΔΗΝ: Το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν διαθέτει χρήματα να αγοράσει αντιδραστήρια στο ΚΕΔΥ

«Ο πρόχειρος τρόπος αντιμετώπισης των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων από την κυβέρνηση είναι ανεπίτρεπτος» αναφέρουν τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, καταγγέλλοντας ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο φορέας ελέγχου και πρόληψης των Νοσοκομειακών μικροβίων, αντιμετωπίζει το ζήτημα με περίεργη και εγκληματική χαλαρότητα.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, «τη στιγμή που το ΚΕΕΛΠΝΟ διαθέτει 350.000 ευρώ το μήνα για τη φύλαξη σε Ιδιωτική Εταιρεία Φύλαξης, δεν διαθέτει χρήματα να αγοράσει αντιδραστήρια προκειμένου να εξοπλίσει το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) που διοικητικά υπάγεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, εδρεύει στη Βάρη και έχει αποκλειστικά την ευθύνη να διενεργεί τους μικροβιολογικούς και χημικούς ελέγχους στα δείγματα που αποστέλλουν οι Επιτροπές Λοιμώξεων των Νοσοκομείων, για την ανίχνευση πιθανών Παθογόνων Νοσοκομειακών μικροβίων».

Από τον Φεβρουάριο του 2017 δεν γίνονται έλεγχοι στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των Νοσοκομείων, λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων στο ΚΕΔΥ για τα ακόλουθα μικρόβια: ψευδομονάδα, G-COLI, ολική μεσόφιλη χλωρίδα (μικροβίων). Επίσης, δεν μπορεί να ελεγχθεί το νερό ύδρευσης των Νοσοκομείων για legionella.

Οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης των Νοσοκομείων. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των Νοσοκομείων για την ύπαρξη Παθογόνων Νοσοκομειακών μικροβίων πρέπει να γίνεται κάθε 1 ½ μήνα και για legionella στο νερό ύδρευσης των Νοσοκομείων κάθε έξι μήνες.

Πολλά νοσοκομεία έχουν 1 χρόνο να κάνουν έλεγχο πράγμα πολύ επικίνδυνο δεδομένου ότι η legionella είναι το μικρόβιο που προκαλεί βαρύτατη αναπνευστική νόσο (νόσος των λεγεωναρίων).

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, επτά μήνες τώρα το ΚΕΔΥ δεν ελέγχει τα υγρά που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. Αφού δεν γίνεται ο τακτικός υποχρεωτικός έλεγχος, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων στους ασθενείς, ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι υποχρεωμένοι ανά 2 ημέρες να κάνουν αιμοκάθαρση. Ως εκ τούτω οι αιμοκαθαιρούμενοι ασθενείς που έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα κινδυνεύουν άμεσα.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου