Πως θα αμείβονται οι γιατροί του ΕΣΥ μετά το 4ο μνημόνιο;

Πως θα αμείβονται οι γιατροί του ΕΣΥ μετά το 4ο μνημόνιο;

Για τους γιατρούς, εκτός από τις μικρές αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς τους, ο υπουργός Υγείας έχει υπολογίσει ένα επιπλέον κονδύλι 9 εκατομμυρίων ευρώ για το νοσοκομειακό επίδομα και ένα επιπλέον κονδύλι 15 εκατομμυρίων ευρώ για τις εφημερίες.

Το πρώτο κονδύλι αναμένεται να καλύψει την αύξηση της φορολογίας που προκύπτει από την ενσωμάτωση του επιδόματος βιβλιοθήκης στον βασικό μισθό. Η επιβάρυνση ήταν μεγαλύτερη στον βαθμό του διευθυντή. Το δεύτερο κονδύλι οδηγεί σε αύξηση 6% στο ωρομίσθιο της εφημερίας για τους νοσοκομειακούς γιατρούς όλων των βαθμίδων.

Από την 1η Ιουνίου, όπως σημειώνει σήμερα το ΈΘΝΟΣ, η αποζημίωση της εφημερίας αποσυνδέεται από τον βασικό μισθό και ορίζεται συγκεκριμένο ωρομίσθιο εφημερίας ανά βαθμό και βαθμίδα. Την ίδια στιγμή προχωρούν απρόσκοπτα οι βαθμολογικές ωριμάνσεις των γιατρών του ΕΣΥ, καθώς και το ότι στο ειδικό ιατρικό μισθολόγιο εντάσσονται και οι αγροτικοί γιατροί, με βασικό μισθό 1.161 ευρώ, οι οποίοι μέχρι τώρα αμείβονταν με το ενιαίο μισθολόγιο.

Επίσης προβλέπεται:

-Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμό και ανά κατηγορία για τα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων.
-Ειδικό επίδομα έρευνας που επίσης διαφοροποείται ανά βαθμίδα και κατηγορία ερευνητών.

-Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης για τους γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ.
-Επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

-Αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη η υπηρεσία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
-Ενοποιούνται σε κοινό σύστημα αμοιβών οι γιατροί-οδοντίατροι του ΕΣΥ .
-Χορηγείται επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο δεν συνδέεται με τον βαθμό αλλά με την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου.

-Αυξάνεται κατά 6% το ωρομίσθιο της αποζημίωσης εφημεριών ανά βαθμό, το οποίο αποσυνδέεται από τον βασικό μισθό όπως ισχύει σήμερα.
-Καταργείται το καθεστώς μισθολογικών προαγωγών των ιατρών και οδοντιάτρων των Κέντρων Υγείας .