Πόση ώρα θα εξετάζουν οι γιατροί των Κέντρων Υγείας τους ασθενείς;

Πόση ώρα θα εξετάζουν οι γιατροί των Κέντρων Υγείας τους ασθενείς;

Με χρονόμετρο θα εξετάζουν οι γιατροί των Κέντρων Υγείας τους ασθενείς! Με υπουργική απόφαση του Ανδρέα Ξανθού καθορίζεται ο χρόνος εξέτασης όλων των γιατρών των Κέντρων Υγείας κάθε ειδικότητας.

Συγκεκριμένα οι προγραμματισμένες επισκέψεις θα διαρκούν 15 λεπτά για όλες τις ειδικότητες των γιατρών των Κέντρων Υγείας.

Από το νέο μέτρο εξαιρούνται οι ειδικότητες της ψυχιατρικής και της παιδοψυχιατρικής για τις οποίες καθορίζονται τα σαράντα πέντε (45) λεπτά ως χρονική διάρκεια προγραμματισμένων επισκέψεων και τις ειδικότητες της παιδιατρικής, νευρολογίας, καρδιολογίας, γυναικολογίας και οφθαλμολογίας για τις οποίες καθορίζονται τα είκοσι (20) λεπτά ως χρονική διάρκεια προγραμματισμένων ραντεβού.

Όσον αφορά στη χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων των οδοντιάτρων και των ορθοδοντικών, αυτή καθορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του ιατρού.

Το πρόγραμμα των ιατρών των Κέντρων Υγείας, που διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση, καλύπτεται σε ποσοστό: τουλάχιστον 70% από προγραμματισμένες επισκέψεις έως 10% από περιπτώσεις κατ’ οίκον ιατρικής περίθαλψης και διενέργεια δράσεων στην κοινότητα, έως 20% από επισκέψεις εκτός προγράμματος (έκτακτα).

Πάντως οι γιατροί των Κέντρων Υγείας που θα αναλάβουν το ρόλο του οικογενειακού γιατρού δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό καθώς δεν επαρκούν ούτε για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των περιοχών όπου βρίσκονται.