ΠΟΣΚΕ: Πρώτα η αποπληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και μετά ο συμψηφισμός του clawback

ΠΟΣΚΕ: Πρώτα η αποπληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και μετά ο συμψηφισμός  του clawback

Την πλήρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, ακόμα και των ταμείων που είναι καθοδικά διάδοχος ο Οργανισμός και εκκρεμούν από το 2010 και κατόπιν αυτής να γίνει η καταβολή των οφειλών του κάθε παρόχου με το ποσό rebate και clawback για τα έτη 2013 και εφεξής, ζητά, με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων  (ΠΟΣΚΕ). Αιτείται δε, οι δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών των παρόχων να είναι τουλάχιστον 120, «τηρώντας ίσο μέτρο με εκείνο που ισχύει και για τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου».

Σύμφωνα με την ΠΟΣΚΕ, ο ιατρικός κόσμος δεν έχει λάβει απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που αφορούν στην αιφνιδιαστική απόφαση για τον συμψηφισμό των οφειλών, και συγκεκριμένα για τον χρόνο και τον τρόπο κλήση καταβολής του  υπερβάλλοντος ποσού των παρόχων που, μετά από τον υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, οφείλουν και για τις συνέπειες που θα έχει ο πάροχος στην περίπτωση απόρριψης της προτάσεως συμβιβασμού.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην επιστολή «έχει  γίνει υποκοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων έως και 70%, σύμφωνα με την ΥΑ Α3(γ)/οικ.76492/2016 (ΦΕΚ 3458/2016)  και  επιβάλλεται η παρακράτηση Clawback και Rebate από τις επόμενες υποβολές, με τις οποίες είναι αδύνατο φυσικά λόγω της υποκοστολόγησης να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή οι ιατροί και τα πολυιατρεία».

«Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί αυτονόητα στον αφανισμό των παρόχων καθότι αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν, ενόψει τόσο των οφειλών του ΕΟΠΥΥ όσο και της φορολογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας», τονίζει ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Φώτιος Ν. Πατσουράκος και συνεχίζει: «Όσον αφορά στο αίτημα μας για τις 120 δόσεις, πιστεύουμε ότι είναι εύλογο και νόμιμο, διότι  υπάρχει ρητή πρόβλεψη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες στον Ν. 4469/2017 και ειδικότερα στο άρθρο 15 παρ.21, καθότι οι οφειλές έχουν βεβαιωθεί πριν την 31/12/2016. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μη δύνανται οι ιατροί, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να ενταχθούν σε μεγάλο αριθμό δόσεων».

Τέλος, στην επιστολή επισημαίνεται ότι δεν επαρκεί η παράταση που έχει δοθεί στους γιατρούς για να αποδεχθούν το clawback, η οποία λήγει στις 27/10/2017.